Biedronki

Założenia programowe 12.04-16.04.2021

 

Drodzy Rodzice.

            Przed Nami kolejny tydzień aktywności domowej, miejmy nadzieję, że ostatni. Tematyka tego tygodnia dotyczyć będzie stałych następstw czasu. Dzieci z Państwa pomocą będą miały okazję swobodnie wypowiadać na określony temat, bogacić słownictwo, rozwijać logiczne myślenie, przeprowadzać doświadczenia i wyciągać z nich wnioski oraz poznają literę n, N. Zachęcam do wspólnej zabawy i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Pozdrawiam. E. Kostyła

 

Tematyka tygodnia: Dzień i noc.

Tematy kolejnych dni:

 1. Co robi Trampolinek?
 2. Zegarmistrz.
 3. Kto nie śpi w nocy?
 4. Po nocy będzie dzień.
 5. Ogień.

 

Temat: Co robi Trampolinek?

Cele:

– zapoznanie z literą n, N

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

– rozwijanie spostrzegawczości

– rozwijanie percepcji słuchowej

– rozwijanie percepcji wzrokowej

– rozwijanie sprawności ruchowej

 

Aktywność poranna:

 1. Formowanie cyfr z drucików kreatywnych – przypomnienie kształtów poznanych cyfr.
 2. Ćwiczenia poranne – Zestaw X
 3. Zabawa orientacyjno-porządkowa o charakterze ożywiającym „Jedź – stój”. Dzieci stoją w rozsypce. Rodzic trzyma w ręku 2 koła wycięte z papieru: czerwone i zielone. Gdy podnosi koło zielone, dzieci naśladują jazdę samochodem i biegają po całej sali. Gdy podnosi koło czerwone, dzieci szybko się zatrzymują.
 4. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Płyniemy łódką”. Dzieci w pozycji siadu prostego, nogi lekko rozsunięte. Ręce układają tak, jakby trzymały wiosła w łódce. Na hasło Rodzica: Płyniemy łódkami! dzieci podciągają nogi w kierunku brzucha, tułów lekko odchylają w tył, rękami naśladują ruchy jak przy wiosłowaniu łódką. Ręce w przód – nogi proste, ręce ugięte – nogi przyciągnięte do brzucha, tułów odchylony.
 5. Zabawa na czworakach „Slalom między krążkami”. N. rozkłada na podłodze w jednej linii kilka dostępnych przedmiotów. Dzieci w pozycji na czworakach przechodzą slalomem między przedmiotami.
 6. Ćwiczenie tułowia – skłony i skręt. Dzieci ustawiają się na wyznaczonej linii, w lekkim rozkroku. Dziecko trzyma w obu dłoniach woreczek gimnastyczny. Na sygnał Rodzica (np. gwizdek) wykonuje skłon tułowia w przód. Dotyka woreczkiem jednej stopy, potem drugiej i prostuje się, wysoko unosząc ręce w górę. Następnie wykonuje skręt tułowia w stronę Rodzica stojącego obok i przekazuje mu woreczek.
 1. Zabawa bieżna „Zanieś woreczek”. Dzieci siadają na wyznaczonej przez Rodzica linii – starcie. Naprzeciwko Rodzic wyznacza linię mety. Dzieci trzymają po 1 woreczku. Na sygnał Rodzica szybko wstają, zanoszą woreczek na linię mety i wracają do swojego rzędu. Na kolejny sygnał wstają i szybko zabierają woreczek.
 2. Ćwiczenie uspokajające. Marsz po okręgu z wolnym wdechem i wydechem.
 3. Zabawa „Zegary”. Naśladowanie odgłosów różnych zegarów: zegara ściennego z wahadłem (bim-bam-bom), zegara na rękę (cyk, cyk, cyk), zegara z kukułką (kuku, kuku), a następnie ciche i głośne naśladowanie wydawanego przez zegary dźwięku – ćwiczenia percepcji słuchowej.
 4. Rozsypanka wyrazowa – ćwiczenia w czytaniu. Dzieci wyjmują z koperty kartoniki z literami, z pomocą Rodzica układają wyrazy, czytają je i układają z nich zdanie, liczą wyrazy w zdaniu.

Zajęcia główne: przygotowanie do nauki czytania i pisania. 

 1. Omówienie obrazków przedstawiających Trampolinka nocą i o poranku. Chętne dzieci czytają teksty przy obrazkach – KP4, s. 56–57.
 2. Wyróżnienie głoski n w nagłosie w słowach: noc i Norbert.
 3. Budowanie modeli wyrazów noc i Norbert z czerwonych kartoników (samogłoski) i z niebieskich kartoników (spółgłoski).
 4. Prezentacja drukowanej i pisanej litery n, N.
 5. Układanie wyrazów noc, Norbert z rozsypanki literowej.
 6. Wyszukiwanie przez dzieci słów zawierających głoskę n.
 7. Zabawa ruchowa „Dzień-noc”. Na hasło: dzień, dzieci biegają po sali w dowolnym rytmie, a na hasło noc, dzieci siadają i rękami zasłaniają oczy.
 8. Wykonywanie ćwiczeń w KP4, s. 56–58. Zaznaczanie w podanych wyrazach litery n, N. Wskazywanie miejsca wystę­powania litery n w modelach wyrazów i kolorowanie na niebiesko kwadracików wskazujących miejsce występowania tej litery, nalepianie podpisów do zdjęć. Rysowanie wzorów literopodobnych, palcem w powietrzu, na stoliku. pisanie po śladzie litery n, N.

Zajęcia plastyczne.

Temat: Świat w nocy.

Pomoce: farby, pędzle, kartki z bloku rysunkowego.

 1. Rodzic podaje temat pracy i prosi o zastanowienie się, jakich kolorów farb użyją dzieci do wykonania pracy. Prosi, by dzieci zastanowiły się, a potem w swoich pracach narysowały osoby, które pracują w nocy.

Zajęcia w ogrodzie:

Obserwacje „Szukamy wiosny”. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.

Indywidualne zabawy dzieci na świeżym powietrzu.

 

Temat: Zegarmistrz.

Cele:

– zapoznanie z zawodem zegarmistrza

– poznanie stałego, naturalnego następstwa czasu – zapoznanie z zegarem

– doskonalenie umiejętności opisywania rzeczywistości za pomocą symboli, wzbogacanie słownictwa czynnego poprzez wypowiadanie się i wyjaśnianie pojęć służących do określenia czasu

– zachęcanie do interesowania się urządzeniami technicznymi

 

Aktywność poranna:

 1. Przygotowanie i prezentacja różnych rodzajów zegarów dostępnych w domu, omówienie wyglądu (budzik, zegar ścienny, zegarek na rękę, zegarek elektroniczny), wskazywanie podobieństw i różnic.
 2. Ćwiczenia poranne – Zestaw X ( z pierwszego dnia).
 3. Układanie z sylab wyrazów, odczytywanie ich, kolorowanie obrazka zgodnie ze wzorem – utrwalanie poznanych liter, ćwiczenie grafomotoryczne – ćwiczenie 3 i 4 w KP4, s. 59.

 

Zajęcia główne:  

 1. Oglądanie starych i współczesnych czasomierzy z dostępnych stron internetowych (np. klepsydra, zegar z kukułką, budzik, zegarek na rękę, zegarek elektroniczny), zastanawianie się wspólnie z dzieckiem, co robi zegarmistrz, udzielanie odpowiedzi przez dziecko.
 2. Zabawa logopedyczna „Cykanie zegara”. Naśladowanie odgłosu zegara (cyk, cyk, cyk) zgodnie z dźwiękiem trójkąta: cicho – głośno. Rodzic cicho uderza w trójkąt (dostępny instrument), a dzieci cicho mówią: cyk, cyk, cyk, a gdy uderza w trójkąt głośno, dzieci głośno naśladują cykanie zegara.
 3. Wykonanie zadań dotyczących litery n,N w książce „Piszę, liczę, czytam”.
 4. Próby samodzielnego pisania litery n,N w zeszycie z liniaturą.

 

Zajęcia ruchowe.

Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw X

 1. Marsz po okręgu z woreczkiem na głowie.
 2. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych. Dzieci w rozsypce. Każde zdejmuje swoją szarfę ( wykonaną ze wstążki), łapie ją rękami za końce. Pochylając się do przodu, przechodzi przez szarfę, przekłada kolejno nogi i wraca w ten sam sposób. Prostuje się, wyciąga wysoko ręce z szarfą w górę i ponownie wykonuje przejście przez szarfę w przód i w tył.
 3. Ćwiczenie kształtujące mięśnie tułowia – krążenia tułowia. Dzieci w rozsypce w lekkim rozkroku. W obu rękach trzymają rozłożoną szarfę. Na sygnał Rodzica wykonują obszerne krążenia całego tułowia, następnie dotykają szarfą podłogi, potem przesuwają ręce na boki i unoszą szarfę wysoko w górę. Wykonują po 2 krążenia w każdą stronę.
 4. Ćwiczenie stóp z elementami równowagi. Dzieci w rozsypce. Rodzic podaje dziecku woreczek gimnastyczny. Dzieci stają na jednej nodze, palcami uniesionej nogi łapią woreczek i, utrzymując równowagę, unoszą go w górę. To samo wykonują drugą nogą.
 5. Podskoki. Dzieci pozostają w rozsypce. Każde kładzie swój woreczek na głowie. Następnie wyskakuje wysoko w górę tak, by woreczek spadł z głowy. Komu się uda, próbuje złapać spadający woreczek w ręce.
 6. Ćwiczenie tułowia – skręty. Dzieci z domownikami dobierają się w pary i siadają w siadzie skrzyżnym tyłem do siebie. Na umówiony sygnał jednocześnie odwracają się w tę samą stronę i klaszczą w dłonie partnera. Następnie odwracają się w przeciwnym kierunku i ponownie klaszczą w dłonie partnera..
 7. Ćwiczenia oddechowe. Dzieci w rozsypce w leżeniu tyłem. Nogi wyprostowane, ręce wzdłuż tułowia, oczy zamknięte.

Dzieci wykonują wolny wdech nosem i długi wydech ustami, naśladując syczenie węża, szum wiatru. Następnie wolno

wstają i ustawiają się w kole.

 1. Zabawa lub ćwiczenie o nieznacznym ruchu. Marsz po okręgu z wysokim unoszeniem kolan.

 

Zajęcia w ogrodzie

 1. Zabawa w parach „Idź za mną”. Rodzic idzie tyłem, a dziecko nim kieruje, idąc przodem i ostrzegając przed prze­szkodami – współpraca w zespole. Zamiana ról.
 2. Skoki na skakance z nogi na nogę, obunóż – rozwijanie koordynacji ruchowej.
 3. Indywidualne zabawy na świeżym powietrzu.

 

Temat: Kto nie śpi w nocy?

Cele:

– wdrażanie do uważnego słuchania utworu

– bogacenie wiadomości

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

– rozwijanie sprawności ruchowej.

– rozwijanie zainteresowania muzyką poważną

– rozwijanie koordynacji ruchowej

– kształtowanie poczucia rytmu

 

Aktywność poranna:

 1. Ćwiczenia logopedyczne „Malujemy zegar” – dzieci w powietrzu malują językami zegary.
 2. Ćwiczenia poranne – Zestaw X (z pierwszego dnia).
 3. Lepienie z plasteliny na temat dowolny.
 4. Wykonywanie ćwiczeń w KP4, s. 60–61. Odczytywanie wyrazów i rysowanie snu Trampolinka, pisanie po śladzie sylab, czytanie tekstów w chmurkach dialogowych, rysowanie tylu gwiazdek, ile wskazują liczby – utrwalanie poznanych liter, ćwiczenia w czytaniu sylab i wyrazów, ćwiczenia grafomotoryczne, działania twórcze na rozwijanie wyobraźni, utrwalanie poznanych liczb (cyfr).

 

Zajęcia główne: zajęcia z zakresu wspomagania mowy.

 1. Słuchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej Kto nie śpi w nocy?.

            Trampolinek dowiedział się, że są takie zwierzęta, które lubią noc. I koniecznie chciał któreś z nich spotkać.

– Dzisiaj nie pójdę spać! – postanowił. Przygotował kanapki, termos z ciepłą herbatą, kocyk oraz latarkę i poszedł do przedszkolnego ogródka. Usiadł na ławce pod drzewem, otulił się kocem i czekał. Najpierw podziwiał księżyc, który wyglądał jak pyszny rogalik, potem obserwował gwiazdy, a one migotały i migotały.

– O! – zawołał.– Znalazłem Wielki Wóz na niebie.

– Hu, hu, któż to w nocy hałasuje, hu, hu? – odezwał się jakiś pohukujący głos.

Trampolinka tak wystraszyło to pohukiwanie, że aż podskoczył i schował się pod ławkę.

– Przepraszam, hej hop, a kto pyta?

I wtedy na ziemię sfrunął duży ptak. Trampolinek zobaczył wpatrzone w siebie wielkie oczy, okrągłą, ruchliwą głowę i domyślił się, że stanełą przed nimi Sowa.

– Czy nie powinieneś teraz spać, Trampolinku, hu, hu? – zapytała, pomagając mu wyjść spod ławki.– Słyszałam cię daleko, daleko stąd.

– Naprawdę? – zdziwił się Trampolinek.

– Naprawdę.Mam bardzo dobry słuch.Słyszę nawet najmniejszy szmer.

– A ja w ogóle nie słyszałem, jak pani przyleciała.

Sowa rozejrzała się uważnie dookoła, żeby sprawdzić, czy nikogo obcego nie ma w pobliżu, i powiedziała:

– Zdradzę ci pewien sekret.Moje pióra są otoczone puchem i dzięki niemu nie słychać, jak frunę, hu, hu.

– Też chciałbym poruszać się tak cichutko – westchnął Trampolinek.

Zrobił ostrożnie kilka kroków, a tu zaskrzypiała podeszwa w buciku, a tu zaszeleściło ubranko, a tu potrącił kamyk.Zrobiło mu się z tego powodu bardzo smutno.

– Nie martw się, Trampolinku – pocieszała go Sowa.– Latam bezszelestnie, ale nie potrafię skakać na trampolinie tak jak ty, hu, hu.

I odleciała, a Trampolinek znowu został sam.Zjadł wszystkie kanapki i wypił herbatę.Trochę mu się nudziło, więc włączył latarkę i kierował światło raz na drzewo, raz na trampolinę, raz na huśtawki.

I gdy tak bawił się latarką, przyleciały ćmy.

– Jejku, jejku! – wołały – Jakie zaczarowane światełko!

Przysiadły na latarce, rozłożyły skrzydełka na boki i plotkowały jak nakręcone. A jedna połaskotała Trampolinka skrzydełkiem w policzek i wyszeptała do ucha:

Opowiem ci tylko tyle: ćmy są to nocne motyle, do światła pędzą jak strzały, więc zgaś latarkę, mój mały. Nagle latarka sama zaczęła gasnąć i ćmy odleciały, a księżyc pokazywał im drogę.

– Och, nie mam już światła. Teraz trudno będzie wrócić do sali.

– Nic się nie martw, łaaa – usłyszał nagle swojego przyjaciela, pluszowego Tygryska.– Przyszedłem po ciebie, bo też dobrze widzę w nocy.

– Hej hop, Tygrysku – zdumiał się Trampolinek. – Nie słyszałem, jak nadchodzisz.

– Bo potrafię skradać się bez szelestu, łaaa – zaryczał z dumą Tygrysek.

– Ale głos masz bardzo, bardzo donośny – pokiwał głową Trampolinek.

I poszli do przedszkola. W sali było cichutko, tylko Zajączek pochrapywał. Ciekawe, czy sowa to słyszała?

 1. Rozmowa na temat opowiadania, zadanie dziecku pytań: Co widział Trampolinek na niebie w nocy? Jakie spotkał zwierzątka? Co jeszcze zapamiętałeś?

 

Zajęcia umuzykalniające. Gramy na instrumentach.

 1. Dzieci, wymyślają gesty lub gestodźwięki (klaskanie, pstrykanie, uderzanie dłonią o części ciała itp.) podkreślające zrytmizowane słowa: Dzień dobry, witam was. Domownicy powtarzają powitanie.
 2. Zabawa „Tańczące kurczaki”. Rodzic włącza nagranie „Tańca kurcząt w skorupkach” Musorgskiego. Dzieci improwizują ruchy, naśladując poruszające się kurczęta. Gdy Rodzic przerywa nagranie, dzieci zastygają w bezruchu. Zabawę powtarzamy kilka razy.
 3. Instrumentacja utworu M. Musorgskiego „Taniec kurcząt w skorupkach”. Dzieci wykonują instrumentację do „Tańca kurcząt w skorupkach” na dostępnych instrumentach. Dodatkowo Rodzic może wcielić się w rolę dyrygenta.
 4. Na zakończenie dzieci wymyślają gesty lub gestodźwięki (klaskanie, pstrykanie, uderzanie dłonią o części ciała itp.) podkreślające zrytmizowane słowa: Do widzenia, do widzenia, żegnam was. Domownicy powta­rzają pożegnanie.

 

Zajęcia w ogrodzie:

 1. Zabawy z wykorzystaniem dostępnego sprzętu terenowego – zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 2. Indywidualne zabawy dzieci.
 3. Obserwacje przyrodnicze podczas spaceru.

 

Temat: Po nocy będzie dzień.

Cele:

– dostrzeganie rytmu i następstwa dni i nocy

– próby wyjaśnienia upływającego czasu

– kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.

– utrwalenie pojęć dotyczących dni i nocy

– doskonalenie sprawności rąk i umiejętności odtwarzania różnorodnych form i kształtów

– ćwiczenie logicznego myślenia

– rozwijanie wyobraźni.

 

Aktywność poranna:

1 Zabawa dydaktyczna „Znajdź obrazek, w którego nazwie słyszysz głoskę n”. Wyszukiwanie w zbiorze gazet tych obrazków, w których nazwach słychać głoskę n.

 1. Układanie obrazka z gazety lub zdjęcia podzielonego na części.
 2. Ćwiczenia poranne – Zestaw X (z pierwszego dnia).
 3. Ćwiczenia oddechowe „Papierowe konfetti” – dmuchanie na drobne papierki.

x Ćwiczenie orientacji przestrzennej – rysowanie zgodnie z poleceniem Rodzica. Dzieci rysują na kartce w kratkę.

Wyobraźcie sobie, że wędrujecie po starym zamku. Umawiamy się, że 1 kratka to 1 krok. Zaznaczcie wejście do zamku – postawcie krzyżyk w lewym dolnym rogu kartki. Teraz idziemy do komnaty króla – 10 kroków w prawo, 6 kroków do góry, znowu 10 kroków w prawo. Następne 2 kratki w prawo to komnata króla. Zaznaczcie ją krzyżykami…

 

Zajęcia główne: zajęcia matematyczne.

 1. Doświadczenie z globusem „Dzień i noc”. Rodzic siada z dzieckiem wokół stołu, na którym umieszczony jest globus. Dzieci odszukują na globusie Polskę. Rodzic zapala latarkę-Słońce nad miejscem wskazanym przez dzieci – zachęca do wyciągnię­cia wniosków na podstawie obserwacji: Jeśli w Polsce, na naszej półkuli, świeci Słońce, to co dzieje się na drugiej półkuli? (jest noc).
 2. Zabawa ruchowa „Słońce świeci, noc zapada”. Rodzic gra na dowolnym instrumencie, dzieci swobodnie poruszają się po sali – świeci Słońce. Podczas pauzy zapada noc, dzieci kładą się na dywanie i śpią.
 3. Układanie kalendarza dni i nocy – koło to dzień, kwadrat to noc. Przygotowujemy z dzieckiem figury geometryczne z papieru, koło i kwadrat. Następnie informujemy dziecko o kolejności układania figur noc, dzień, noc, dzień itd.
 4. Wykonywanie ćwiczeń w KP4, s. 62–63. Rysowanie po śladzie kształtu księżyca, nalepianie gwiazdek – ćwiczenie grafomotoryczne połączone z utrwalaniem pojęć: wokół, pod, nad, najwyższy. Kolorowanie tylu okienek, ile wskazują liczby w kółkach – utrwalenie cyfr. Łączenie kształtów z ramkami, w których są takie same elementy, wykorzystane do zbudowania konstrukcji – ćwiczenie spostrzegawczości.

 

Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem świecy.

 1. Rozmowa porządkująca wiadomości dzieci: Zadanie dziecku pytań: Jak wygląda świat nocą? Jaka pora zaczyna się, gdy kończy się noc?.
 2. Wykonanie pracy plastycznej świecą:

– rysowanie świecą na papierze,

– zamalowywanie kartki czarną farbą i pozostawienie pracy do wyschnięcia,

– nadawanie tytułów wykonanym pracom.

 

Zajęcia w ogrodzie:

 1. Zabawy z wykorzystaniem dostępnego sprzętu terenowego – zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 2. Indywidualne zabawy dzieci.

 

Temat: Ogień.

Cele:

– zapoznanie z korzyściami i zagrożeniami ze strony żywiołu

– kształtowanie postawy badawczej

– rozwijanie zainteresowań techniką

– doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami.

 

Aktywność poranna:

 1. Zabawa „Głuchy telefon” z domownikami.
 2. Pisanie wyrazów po śladzie – sowa, sen, nos, notes, neon, mata, mapa, nuda, balon. Piszemy lekko ołówkiem wyrazy, następnie dziecko pisze po śladzie.
 3. Próby odczytywania tekstów z KA, k. 45. Zachęcam do pomocy dzieciom, które mają problem z odczytywaniem niektórych wyrazów (niektóre litery nie były jeszcze wprowadzone w tym roku), warto pozytywnie motywować dzieci i zachęcać do czytania.
 4. Ćwiczenia poranne – Zestaw X (z pierwszego dnia).

Urządzenia elektryczne – bezpieczeństwo. Swobodna rozmowa z dzieckiem na temat urządzeń działających na prąd. Pokaz urządzeń dostępnych w domu dziecka. Rodzic uświadamia dziecko, że urządzenia elektryczne ułatwiają pracę, ale trzeba przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a dzieci mogą korzystać z nich tylko pod nadzorem osób dorosłych, np. podczas zajęć z komputerem.

 1. Rozsypanka literowa – ćwiczenia w czytaniu. Dzieci w układają dowolne wyrazy z rozsypanki literowej, czytają wyrazy np. moda, model, pies, osa, mewa

 

Zajęcia główne- zajęcia badawcze.

 1. Czytanie dziecku wiersza Urszuli Piotrowskiej Ogień – KP4, s. 64.
 2. Rozmowa na temat ognia. Rodzic wyjaśnia dziecku, że ogień daje światło i ciepło, ale trzeba się z nim obchodzić bardzo ostrożnie, bo może też być przyczyną pożaru – wykorzystanie zdjęć na s. 64 w KP4.
 3. Przypomnienie numerów telefonów alarmowych – prezentacja na kartonikach numerów telefonów, pytanie: Który numer telefonu jest do straży pożarnej?.
 4. Zabawa badawcza „Skąd się bierze ciepło?”. Dzieci dotykają dłonią słoika – sprawdzają w ten sposób, czy jest zimny, czy ciepły. Rodzic wkłada pod słoik zapaloną świecę i po chwili dzieci sprawdzają temperaturę słoika. Najpierw to Rodzic sprawdza, czy słoik nie nagrzał się zbytnio i czy dzieci mogą dotknąć go dłońmi – doświadczenie 1, s. 65 w KP4.
 5. Zabawa badawcza „Która świeczka zgaśnie szybciej?”. Na dwóch zapalonych świecach Rodzic stawia duży i mały słoik, a dzieci obserwują, który płomień zgaśnie szybciej. Dzieci najpierw samodzielnie wyciągają wnioski, a następnie Rodzic podsumowuje spostrzeżenia – dłużej pali się świeczka w słoiku większym, ponieważ jest w nim tlen, płomień pali się dotąd, aż w słoiku będzie powietrze z tlenem – doświadczenie 2, s. 65, w KP4.
 6. Zabawa ruchowa „Ogień”. Rodzic rzuca piłkę do dziecka, ale gdy powie ogień, dziecko nie łapie piłki. Jeśli złapie, odchodzi z zabawy.
 7. Wykonywanie ćwiczenia 3 w KP4, s. 65 – zaznaczanie piktogramów, jakimi zmysłami możemy poznać ogień. Dobrze by każde z dzieci wypowiedziało się, jakie zaznaczyło piktogramy przedstawiające zmysły i uzasadniło swój wybór.

 

Zajęcia ruchowe:

Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw X (z drugiego dnia).

 

Zajęcia w ogrodzie

 1. Zabawa „Start-stop”. Dzieci swobodnie biegają po ogrodzie, na hasło: stop zatrzymują się nieruchomo, a po chwili, na hasło start biegną dalej.
 2. Zabawy według inwencji dzieci.

 

 


 

Założenia programowe 06.04.2021-09.04.2021 Gr. „Biedronki”

 

Drodzy Rodzice.

            Tematyka kolejnego tygodnia dotyczyć będzie wiosennych porządków. Materiał zawiera zajęcia z zakresu przygotowania do nauki czytania i pisania, edukacji matematycznej, plastycznej, muzycznej, przyrodniczej i fizycznej. Zachęcam do aktywnego spędzania wolnego czasu podczas zabaw edukacyjnych oraz na świeżym powietrzu. Proszę zwrócić uwagę na przyjęcie przez dziecko prawidłowej postawy ciała podczas wykonywania zadań wymagających siedzenia przy biurku bądź stoliku ( w miarę możliwości krzesło i stolik dopasowany do wzrostu dziecka, stopy dziecka na podłodze, plecy wyprostowane, ręce i łokcie podczas pisania spoczywają na blacie). Zachęcam również do nadzorowania poprawnego wykonywania ćwiczeń zgodnie z poleceniem. Życzę miłej pracy, pozdrawiam. E. Kostyła

 

 

Tematyka tygodnia: Wiosenne sprzątanie.

 

Tematy kolejnych dni:

 1. Wiosenne porządki nad rzeką.
 2. Trampolinek i Łatek w ogrodzie.
 3. Wiosną w ogrodzie.
 4. Jak rośnie tulipan.

 

Temat: Wiosenne porządki nad rzeką.

 

Cele:

– doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego

– rozumienie konieczności dbania o czystość zbiorników wodnych

– wyjaśnienie znaczenia słowa i działania filtra

– uświadomienie wpływu czystej wody na stan naszego zdrowia i życia roślin i zwierząt

– poznanie obiegu wody w przyrodzie.

– rozwijanie twórczości dziecięcej

– doskonalenie umiejętności przedstawiania otaczającej przyrody w formie plastycznej

– kształtowanie umiejętności planowania i kontrolowania przebiegu pracy

– wdrażanie do dbałości o estetyczne wykonanie pracy.

 

Aktywność poranna

 1. Zabawa „Nasiona”. Oglądanie różnych rodzajów nasion pod lupą, dostrzeganie różnic i podobieństw. Swobodne rozmowy na temat tego, co to są nasiona i do czego służą. Segregowanie, przeliczanie nasion.
 2. Ćwiczenia poranne – Zestaw VIII
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa o charakterze ożywiającym. Dzieci swobodnie poruszają się po sali w rytm dowolnej muzyki. Na zatrzymanie melodii siadają w siadzie skrzyżnym na wyznaczonej linii i czekają na ponowne włączenie muzyki.
 • Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Dłoń do stopy”. Dzieci stają w lekkim rozkroku, ręce mają rozłożone w bok. Na sygnał podnoszą prawą nogę ugiętą w kolanie, zginają lewą rękę i próbują dłonią dotknąć stopy. Potem wykonują to samo ćwiczenie ze zmianą nogi i ręki.
 • Ćwiczenie mięśni brzucha „Jedziemy na rowerze”. Dzieci w leżeniu tyłem (na plecach), z rękami pod głową i nogami ugiętymi w kolanach naśladują nogami ruchy jak podczas pedałowania na rowerze – wolno i szybko.
 • Ćwiczenie tułowia – skłony z pogłębianiem. Dzieci stoją w swobodnej rozsypce, w lekkim rozkroku. Wyciągają obie ręce w górę, a następnie wykonują skłon tułowia w przód. Próbują dotknąć rękami podłogi między stopami, coraz dalej pogłębiając skłon.
 • Zabawa na czworakach. Dzieci swobodnie w pozycji na czworakach poruszają się po sali. Na sygnał Rodzica, np. gwizdek, zatrzymują się, przyjmują pozycję podporu tyłem i dalej wędrują.
 • Skoki z elementami równowagi. Dzieci stoją w rozsypce. Każde próbuje stanąć na jednej nodze, złapać równowagę i skoczyć na drugą nogę tak, by się nie przewrócić, ani nie podeprzeć.
 • Zabawa bieżna. Dzieci ustawiają się na jednej wyznaczonej linii. Na sygnał Rodzica biegną do linii wyznaczonej w określonej odległości i siadają w siadzie skrzyżnym.
 • Ćwiczenie uspokajające. Marsz po okręgu ze śpiewem znanej dzieciom piosenki.
 1. Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnych rodzajów klocków. Omawianie powstałych budowli.

Zajęcia główne: zajęcia przyrodnicze z wykorzystaniem wiersza.

 1. Słuchanie wiersza Joanny Papuzińskiej „Chora rzeka. Chora rzeka”.

 

Śniła się kotkowi rzeka,

wielka rzeka, pełna mleka…

Tutaj płynie biała rzeka.

Ale to jest chora rzeka,

jak tu pusto!

Drzewo uschło…

Cicho tak

– ani ptak,

ani ważka, ani komar, ani bąk,

ani gad, ani płaz, ani ślimak, ani żadna wodna roślina,

ani leszcz, ani płoć, ani pstrąg,

nikt już nie żyje tutaj,

bo rzeka jest zatruta.

Sterczy napis „zakaz kąpieli”.

Mętny opar nad wodą się bieli.

Chora rzeka

nie narzeka

tylko czeka, czeka, czeka… 

 

 1. Omówienie tekstu: zadanie dziecku pytań: Co śniło się kotkowi? Dlaczego było pusto nad rzeką? Jak wyjaśnicie napis „zakaz kąpieli”? W jaki sposób możemy dbać o rzeki i inne zbiorniki wodne? Co by było, gdyby woda w rzekach była zatruta?.
 2. Poznanie zapisu słowa „woda”- proszę napisać wyraz „woda” i zaprezentować go dziecku w celu samodzielnego odczytania, swobodne wypowiedzi dzieci na temat: Dlaczego potrzebna jest woda? Czy woda potrzebna jest do życia tylko ludziom? – wyciąganie i formułowanie wniosków.
 3. „Tajemnice wody” – prowadzenie doświadczeń.

 

Doświadczenie 1.

„Co znika w wodzie?” – Rodzic napełnia kilka szklanek wodą, prosi dzieci, aby wsypały do szklanek sól, piasek, olej, mąkę, ziemię, proszek do prania i zamieszały. Dzieci opisują, jak zachowują się te substancje w wodzie.

 

Doświadczenie 2.

„Filtrujemy wodę” – na szklankę Rodzic zakłada watę lub gazę i przelewa wodę z piaskiem, na kolejnej z olejem, z ziemią – obserwacja wody przed filtrowaniem i po nim oraz zanieczyszczeń pozostałych na filtrze. Wyjaśnienie znaczenia słowa filtr – urządzenie, które zatrzymuje zanieczyszczenia. Rodzic dodatkowo wyjaśnia, że wodę profesjonalnie oczyszcza się w oczyszczalniach ścieków.

 

Doświadczenie 3.

„Czy to też woda?” – rodzic kładzie kostki lodu do miseczki, włącza czajnik elektryczny. Dzieci obserwują wydobywającą się parę. Po zagotowaniu Rodzic nalewa gorącą wodę do miseczki z lodem i przykrywa talerzykiem. Po jakimś czasie dzieci oglądają rozpuszczone kostki i krople wody powstałe na spodzie talerzyka. Wspólnie z rodzicem wyciągają wnioski – lód i para to także woda.  5. Wykonanie ćwiczeń w KP4, s. 30–31. Uzupełnianie nalepkami ilustracji (utrwalanie pojęć związanych z określaniem stosunków przestrzennych: na, nad, w), przypomnienie informacji, jakie zwierzęta żyją w wodzie, a jakie nad wodą (przypomnienie informacji przyrodniczych, dzielenie się doświadczeniami).

 1. Zajęcia plastyczne. Temat: „Czysta rzeka”.

 

Przebieg zajęć:

 1. Omówienie tematu i sposobu wykonania pracy:

– czysta rzeka – swobodne wypowiedzi dzieci, podawanie pomysłów na zilustrowanie hasła: Czysta rzeka,

– malowanie kredkami pastelowymi – poznanie właściwości pasteli, – spryskanie prac lakierem do włosów lub fiksaturą.

 1. Wykonanie prac przez dzieci wg własnych pomysłów.

 

Zajęcia w ogrodzie:

 1. Obserwacja pogody – wnioskowanie o sile i natężeniu wiatru po prędkości poruszania się kolorowych tasiemek. Oglądanie chmur – opisywanie kolorytu wiosennego nieba.

 

Temat: Trampolinek i Łatek w ogrodzie.

 

Cele:

– poznanie litery ł, Ł drukowanej i pisanej

– doskonalenie analizy sylabowej i głoskowej wyrazów

– utrwalanie wyglądu poznanych liter

– odczytywanie wyrazów z poznaną literą.

 

Aktywność poranna:

 1. Obrazek z nasion. Dzieci siedzą przy stolikach i układają z różnych nasion obrazki według własnych pomysłów. Rozwijanie pomysłowości, doskonalenie sprawności manualnych.
 2. Ćwiczenia poranne: zestaw VIII- z zajęć w dniu pierwszym.
 3. Lepienie z plasteliny narzędzi ogrodniczych. Doskonalenie sprawności manualnych.
 4. Prace pielęgnacyjne w domowym kąciku przyrody. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za założone hodowle, podlewanie roślin, prowadzenie obserwacji, dzielenie się spostrzeżeniami.

 

Zajęcia główne: przygotowanie do czytania i pisania. 

 1. Układanie obrazków historyjki „Trampolinek i Łatek w ogrodzie” z wykorzystaniem ilustracji w KP4 na s. 38–39. Rodzic zakrywa kolejność obrazków oznaczoną kropkami na kostkach. Dzieci układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają treść historyjki. Chętne dzieci czytają teksty przy obrazkach.
 2. Prezentacja litery ł, Ł drukowanej i pisanej.
 3. Układanie modeli wyrazów: łopata, Łucja z czerwonych kartoników, oznaczających samogłoski i z niebieskich kartoników, oznaczających spółgłoski.
 4. Ułożenie pod modelami wyrazów: łopata i Łucja z alfabetu literowego.
 5. Podawanie wyrazów, które rozpoczynają się głoską ł oraz takich, w których słychać głoskę ł.
 6. Wykonanie ćwiczeń w KP4, s. 39-40. Pisanie po śladzie. Wskazywanie miejsca występowania litery ł w modelach wyrazów i kolorowanie na niebiesko kwadracików wskazujących miejsce występowania tej litery, nalepianie podpisów do zdjęć.
 7. Wykonanie ćwiczeń dotyczących poznania litery ł, Ł książka „Piszę, liczę, czytam”

 

Zajęcia ruchowe. Temat: Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw VIII

 1. Tor przeszkód składa się z kolejno ułożonych dowolnych przedmiotów:

– 4 przedmioty ustawione w odstępach jak do slalomu – dzieci biegną slalomem między pachołkami;

– 4 wstążki ułożone jedna za drugą – układamy ze wstążki koło, dzieci przeskakują z szarfy do szarfy obunóż;

– 6 kredki ułożonych na podłodze w rzędzie jeden za drugim z zachowaniem odstępu – dziecko przyjmuje pozycję na czworakach i porusza się slalomem między ułożonymi kredkami. Gdy dojdzie do ostatniej kredki, podnosi ją, prostuje się, wysoko unosi ręce i kładzie kredkę ponownie na podłodze;

małe hula-hoop – dziecko trzyma obręcz obiema rękami na wysokości pasa i próbuje nią zakręcić;

– pudełko umieszczone na krześle, piłka – dziecko stara się wrzucić piłkę do pudełka 2 razy; 

– Ćwiczenie stóp. Dziecko, bierze woreczek z wyznaczonego miejsca, siada na podłodze z nogami ugiętymi w kolanach. Palcami jednej stopy łapie woreczek i stara się przerzucić go przez kolano drugiej nogi.

– Marsz po okręgu. Wspięcie na palce, ręce z woreczkiem uniesione w górę – wdech nosem, opad na pięty, opuszczenie rąk – wydech ustami.

 

Zajęcia w ogrodzie.

 1. Zabawa „Prędko do swojego drzewa!”. Rodzic podaje dzieciom nazwy drzew (muszą odpowiadać gatunkom drzew w ogrodzie). Na hasło, np.: brzoza,- dzieci biegną i stają w pobliżu brzóz – rozpoznawanie gatunków drzew po pokroju korony, wyglądzie kory.
 2. Zabawy z elementem wspinania się z wykorzystaniem dostępnego sprzętu terenowego.
 3. Indywidualne zabawy dzieci na świeżym powietrzu.

 

Temat: Wiosną w ogrodzie.

 

Cele:

– rozpoznawanie i nazywanie części roślin

– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

– rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek słownych.

– uwrażliwianie na sygnał dźwiękowy

– doskonalenie poczucia rytmu

– rozwijanie wyobraźni ruchowej

 

Aktywność poranna:

 1. Wykonanie ćwiczenia KP4, s. 41 – rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i spostrzegawczości.
 2. Ćwiczenia poranne – Zestaw VIII.
 3. Wykonanie ćwiczenia KP4, s. 42 – rozbudzanie inwencji twórczej i wyobraźni.

 

Zajęcia główne: zabawy dydaktyczne.

 

Przebieg zajęć: rozwiązywanie zagadek słownych.

 

1.  To narzędzie jest potrzebne,

gdy uprawiać grządkę chcemy.

Można nią wykopać dołek,

ziemię szybko przekopiemy. (łopata)

 

 1. To narzędzie z długim drążkiem

grzebień trochę przypomina.

Ogrodnik nim grabi ziemię,

gdy w ogródku siać zaczyna. (grabie)

 

 1. Wiosną malutkie ziarenka

można w ogródku wysiewać.

Wyrosną z nich piękne rośliny,

gdy będziesz je co dzień podlewać. (nasiona)

 

 1. Dba o rośliny w ogrodzie,

by nie zjadł ich żaden szkodnik,

sieje, sadzi, podlewa,

a to jest pan… (ogrodnik)

 

 1. Są pachnące, kolorowe,

dają znać: Nadchodzi wiosna!

To właśnie one sprawiają,

że ta pora jest radosna. (kwiaty)

 

 1. Zabawa „Nazwij część rośliny”. Rodzic kładzie na stoliku: natkę pietruszki, korzeń marchewki, żonkila, sałatę, rzodkiewkę, cebulę. Zadaniem dzieci jest nazwanie poszczególnych części tych roślin.
 2. Zabawa „Którą roślinę mam na myśli?”. Zabawę rozpoczyna Rodzic, mówiąc głoskami nazwę jednej z roślin z poprzedniej zabawy. Dzieci odgadują wyraz. Następnie wybrane dziecko podaje w ten sam sposób nazwę innej rośliny.
 3. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Sadzimy rośliny”. Dzieci na hasło Rodzica naśladują ruchem czynności związane z pracą w ogrodzie, np.: Kopiemy ziemię! Grabimy! Wysiewamy nasiona! Podlewamy!.
 4. Zajęcia umuzykalniające- nauka tekstu na melodię ludową „Ojciec Wirgiliusz”.

 

Wiosna już blisko, słychać ptaków śpiewy,

a my się wszyscy razem radujemy.

Że już wiosna wita nas,

ciepłych dni już nadszedł czas

W ten radosny, miły dzień

przywitajmy wszyscy się.

Po opanowaniu tekstu i melodii dzieci uczą się układu ruchowego do piosenki.

Wiosna już blisko, słychać ptaków śpiewy, a my się wszyscy razem radujemy – dzieci idą po kole w pulsie piosenki,

że już wiosna wita nas – dzieci klaszczą czterokrotnie w równym pulsie,

ciepłych dni już nadszedł czas – dzieci wykonują czterema krokami obrót wokół własnej osi.

W ten radosny, miły dzień – dzieci klaszczą czterokrotnie w równym pulsie,

przywitajmy wszyscy się – dzieci wykonują czterema krokami obrót wokół własnej osi.

 

 1. Zabawa „Wiosenny marsz”. Rodzic włącza muzykę w charakterze marsza. Dzieci poruszają się po całej sali, maszerując z rękami na biodrach. Gdy N. zagra jeden raz na talerzach, dzieci zatrzymują się i maszerują w miejscu. Jeżeli zagra dwukrotnie, to klaszczą w rytmie muzyki. Kiedy zagra trzykrotnie, to powracają do maszerowania, poruszając się po całej sali.

 

Zajęcia w ogrodzie:

 1. Słuchanie odgłosów przyrody: szumu drzew, skrzypienia gałęzi, głosów ptaków – budzenie wrażliwości na piękno przyrody.
 2. Zabawy z wykorzystaniem dostępnego sprzętu terenowego – zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 3. Indywidualne zabawy w ogrodzie.

 

Temat: Jak rośnie tulipan?

 

Cele:

– doskonalenie logicznego myślenia

– poznanie etapów rozwoju tulipanów

– rozwijanie zdolności interpretacji tekstu, przełamywanie nieśmiałości

– nazywanie części roślin.

– doskonalenie techniki malowania farbami

– kształtowanie umiejętności rozplanowania pracy na kartce

– odzwierciedlanie rzeczywistości w formie plastycznej.

 

Aktywność poranna

 1. Prace pielęgnacyjne w domowym kąciku przyrody. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za założone hodowle, podlewanie, prowadzenie obserwacji, dzielenie się spostrzeżeniami.
 2. Ćwiczenia poranne – Zestaw VIII
 3. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań według pomysłów dzieci.

 

Zajęcia główne: zajęcia z wykorzystaniem wiersza.

Przebieg zajęć:

 1. Prezentacja tulipana przedstawionego na obrazku. Nazywanie poszczególnych części roślin: korzeń, łodyga, cebulka, liście, kwiat.
 2. Słuchanie wiersza Maciejki Mazan „Pan Tulipan”.

 

– Drogi panie Tulipanie,

pan jest piękny niesłychanie!

– Niech pan powie, co się dzieje,

że pan z każdym dniem pięknieje?

– Tak, jak wszyscy tu w ogrodzie

w słońcu się wygrzewam co dzień,

piję deszcz i szybko rosnę,

by powitać panią Wiosnę!

 

 1. Wypowiedzi dzieci na temat treści wiersza: Kto prowadzi rozmowę w wierszu?, O co zapytały dzieci Pana Tulipana?, Czego potrzebują rośliny do wzrostu? Jakie kolory mają tulipany?
 2. Próby inscenizacji treści wiersza – wcielanie się w role dzieci rozmawiających z panem Tulipanem i pana Tulipana, odgrywanie scenek z pomocą Rodziców.

 

Zajęcia plastyczne.

 1. Oglądanie ilustracji tulipanów – zwracanie uwagi na szczegóły – kształt, kolory.
 2. Układanie w wazonach kompozycji z tulipanami.
 3. Malowanie wybranej kompozycji z wykorzystaniem pędzli, gąbek i plastikowych widelców.

 

Zajęcia matematyczne:

 1. Wykonanie ćwiczenia 1 w KP4, s. 44
 2. Zabawa ruchowa „Prawa – lewa”. Rozpoznawanie prawej i lewej ręki. Dzieci poruszają się w rytm skocznej muzyki. Na przerwę w nagraniu wykonują polecenia Rodzica, np.: Podnieście prawą rękę. Połóżcie prawą dłoń na głowie. Przywitajcie się prawą ręką z kolegą. Pomachajcie do mnie prawą ręką. Zakryjcie prawą ręką prawe oko. Następnie Rodzic mówi: Podnieście lewą rękę. Połóżcie lewą rękę na brzuchu. Podrapcie się lewą ręką po głowie. Złapcie lewą ręką za lewe kolano. Dotknijcie lewą ręką podłogi.
 3. Wykonanie ćwiczeń w KP4, s. 45 – utrwalanie znajomości figur geometrycznych, kolorowanie ich według wzoru, rysowanie w pętlach zielonych i żółtych elementów

 

Zajęcia w ogrodzie:

 1. Rysowanie patykiem na podłożu dużych okręgów.
 2. Zabawa w chowanego – wyrabianie umiejętności ukrycia się w terenie, wdrażanie do przestrzegania reguł gry.
 3. Swobodne zabawy dzieci na świeżym powietrzu

 

 


 

Założenia programowe 29.03.2021-02.04.2021 Gr. „Biedronki”

 

            Drodzy Rodzice!

            Przed nami pierwszy tydzień aktywności domowych. Zachęcam Państwa i dzieci do wspólnego spędzania czasu i wspólnej pracy. Przez najbliższe dni głównym tematem będą święta wielkanocne. Celem wielu zadań z zakresu tej tematyki jest poszerzanie wiadomości dotyczących zwyczajów związanych ze świętami oraz stwarzanie sytuacji sprzyjających dzieleniu się doświadczeniami. Zaangażujcie Państwo swoje pociechy w świąteczne przygotowania.

Poniżej przedstawiam tematykę tygodnia oraz oznaczenia do materiałów edukacyjnych.

KA- karty artystyczne (w koszulce)

KP- karty pracy ( przez najbliższy czas karty w książeczce nr 4)

 

Czego uczymy się w kwietniu w grupie sześciolatków?

 

Tematyka tygodni:

 1. Jajka malowane.
 2. Wiosenne sprzątanie.
 3. Dzień i noc
 4. Dbamy o naszą planetę

 

Umiejętności dziecka:

 

 • Rozpoznaje litery (J, j, Ł, ł, N, n).
 • Wysłuchuje głoski w wyrazach.
 • Wyszukuje poznane litery.
 • Dzieli wyrazy na sylaby.
 • Wyodrębnia wyrazy w zdaniach.
 • Wykonuje ćwiczenia artykulacyjne. Stara się mówić wyraźnie.
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat.
 • Formułuje dłuższe, wielozdaniowe wypowiedzi.
 • Pisze po śladzie.
 • Rozpoznaje cyfry (cyfra 8).
 • Doskonali umiejętność liczenia. Porównuje liczebność zbiorów.
 • Zna znaki matematyczne: <, >, =.
 • Klasyfikuje przedmioty według określonej cechy.
 • Określa kierunki. Rozróżnia prawą i lewą stronę.
 • Porównuje kształt przedmiotów.
 • Posługuje się pojęciami związanymi z następstwem czasu. Rozumie następstwo dnia i nocy.
 • Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe.
 • Dowiaduje się, jak działa zegar.
 • Odczytuje informacje zapisane za pomocą symboli.
 • Wykonuje prace plastyczno-techniczne, np. projektuje i wykonuje kartkę świąteczną.
 • Posługuje się nożyczkami.
 • Śpiewa piosenki.
 • Rozwija poczucie rytmu.
 • Współpracuje w zespole. Dzieli się swoją wiedzą.
 • Zna zwyczaje związane z Wielkanocą.
 • Dba o swoje bezpieczeństwo podczas zabawy na sprzęcie terenowym.
 • Rozwija ciekawość badawczą. Chętnie obserwuje przyrodę.
 • Rozumie, że należy dbać o przyrodę.
 • Wie, jak ważne jest segregowanie śmieci.
 • Wie, jakie zwierzęta prowadzą dzienny, a jakie nocny tryb życia.
 • Przeprowadza proste doświadczenia.

 

Tematyka tygodnia: Jajka malowane.

 

Tematy kolejnych dni:

 1. Spotkanie z Trampolinkiem.
 2. Wielkanocne zwyczaje.
 3. Wesoła Wielkanoc.

 

Temat: Spotkanie z Trampolinkiem.

Cele:

– zapoznanie z literą j, J

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

– rozwijanie spostrzegawczości

– rozwijanie percepcji słuchowej

–  rozwijanie percepcji wzrokowej

– rozwijanie sprawności ruchowej.

 

Aktywność poranna:

Zadania:

 1. Ćwiczenia oddechowe – dmuchanie z różnym natężeniem na pisankę zawieszoną na nitce – rozwijanie umiejętności prawidłowego oddychania.
 2. Zabawy słowem – dobieranie przeciwnych określeń do podanych wyrazów, np.: mały – duży, wysoki – niski, cienki – gruby, zimny – ciepły. x Ćwiczenia poranne – Zestaw IX (zob. Zestaw ćwiczeń porannych).
 3. Zabawa „Domek dla zajączka wielkanocnego”. Zadaniem dzieci jest budowanie z dostępnych klocków domku dla zajączka wielkanocnego. Zabawa odbywa się indywidualnie lub w małych zespołach.
 4. „Mozaika geometryczna” – układanie dowolnych kompozycji z przygotowanych figur geometrycznych z papieru, opowiadanie o swoich pracach, nazywanie i liczenie figur – utrwalanie znajomości figur.

 

Zajęcia główne:

Przygotowanie do nauki czytania i pisania.

Przebieg:

 1. Omówienie historyjki obrazkowej, której bohaterami są Trampolinek i Jagoda. Chętne dzieci czytają teksty przy obrazkach – KP4, s. 46–47.
 2. Wyróżnienie głoski w nagłosie w słowach: jajko i Jagoda. Budowanie modeli wyrazów z białych kartoników.
 3. Budowanie modeli wyrazów: jajko i Jagoda z czerwonych kartoników, oznaczających samogłoski i z niebieskich kartoników, oznaczających spółgłoski.
 4. Prezentacja drukowanej i pisanej litery j, J.
 5. Układanie wyrazów jajko, Jagoda z liter.
 6. Umieszczenie napisów jajko, Jagoda pod obrazkami. Czytanie globalne wyrazów.
 7. Wymyślanie przez dzieci słów zawierających głoskę j.
 8. Wykonywanie ćwiczeń w KP4, s. 46–48. Zaznaczanie w podanych wyrazach literę j, J. Wskazywanie miejsca występowania litery j w modelach wyrazów i kolorowanie na niebiesko kwadracików wskazujących miejsce występowania tej litery, nalepianie podpisów do zdjęć. Rysowanie wzorów literopodobnych, pisanie po śladzie litery j, J.

 

Zajęcia plastyczne:

Cele:

– zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi (malowanie pisanek)

– rozwijanie wyobraźni

– rozwijanie sprawności manualnych.

 

 Przebieg zajęć:

 1. Zapoznanie dzieci z tematem pracy – oglądnie ilustracji przedstawiających różne pisanki.
 2. Ozdabianie jajek według własnych pomysłów wybranymi materiałami.

 

Zajęcia w ogrodzie

 1. Zabawy w piaskownicy, lepienie wielkanocnych babek, przesypywanie piasku do gotowych plastikowych foremek – poznawanie właściwości piasku,
 2. Zabawa ruchowa skoczna „Kto dalej?”

 

Temat: Wielkanocne zwyczaje.

Cele:

– zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi

– stwarzanie sytuacji sprzyjających dzieleniu się doświadczeniami

 

Aktywność poranna:

 1. Zabawa dydaktyczna „Wesoła Wielkanoc”. Dzieci układają zdania związane ze świętami wielkanocnymi.
 2. Wykonywanie ćwiczeń w KP4, s. 49 – odczytywanie wyrazów, pisanie po śladzie wyrazów palma i palmy, rysowanie takich samych koszyków.
 3. Zabawa ruchowa z elementem rzutu „Smażone placuszki”. Dzieci poruszają się w dowolnym rytmie po pokoju, trzymając i podrzucając dowolny miękki przedmiot np. pluszaka.

 

Zajęcia główne:

 

Zajęcia społeczne.

Przebieg zajęć:

 

 1. Rodzic recytuje wiersz Moniki Niewielskiej „Śmigus-dyngus”.

 

Wczesnym rankiem, po kryjomu,

Michał skrada się po domu.

Z ogromnymi psikawkami

właśnie schował się za drzwiami.

Aj, ratunku! Co się dzieje?

Kto to na mnie wodę leje?

Wszystkich oblał dziś Michałek,

bo dziś lany poniedziałek!

 

 1. Rozmowa na temat wiersza: Pytania pomocnicze:Jakie są inne zwyczaje związane ze Świętami Wielkiejnocy? Jak obchodzi się święta w naszym domu?.
 2. Zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi. Dzieci i domownicy tworzą dwie grupy – baranki i kurczątka. Prowadzący wystukuje rytm na tamburynie. Gdy robi to szybko, dzieci-baranki biegają, powtarzając: me, me, me. Gdy rytm jest wolny domownicy-kurczątka maszerują i mówią: pi, pi, pi. Następnie zamieniają się rolami.
 3. Wykonywanie ćwiczenia w KP4, s. 50. Dzieci oglądają obrazki przedstawiające zwyczaje wielkanocne, dobierają i kolorują ramki z podpisami do obrazków – utrwalanie poznanych liter, czytanie podpisów.

 

Zajęcia ruchowe.

Ćwiczenia gimnastyczne: 

 1. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Latawce”. Rodzice podają dzieciom szarfy np. ze wstążek. Każdy biega swobodnie, szarfę trzyma w jednej ręce, unosi ją wysoko w górę, naśladując puszczanie latawca. Na sygnał prowadzącego np. gwizdek, zatrzymuje się i kuca, szarfę opuszczając na trawę. Wiatr ucichł, latawiec opadł. Na hasło: Latawce w górę! dzieci ponownie wstają, biegają, wysoko unosząc swoje szarfy-latawce.
 2. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych. Dzieci dobierają się w pary, szarfy zakładają na plecy jak plecaczki. Rodzic każdej parze rozdaje 1 piłkę. Dzieci w parach stają naprzeciwko siebie w lekkim rozkroku. Dziecko, które ma piłkę, wykonuje skłon tułowia w przód, dotyka piłką trawy między rozstawionymi nogami, prostuje się, wysoko unosi piłkę nad głową i przekazuje ją partnerowi. Ten wykonuje to samo ćwiczenie.
 3. Ćwiczenie kształtujące mięśnie tułowia – skłony ze skrętem tułowia. Dzieci stają tyłem do siebie w odległości kroku. Każde z innej strony kładzie na trawie swoją rozłożoną szarfę. Osoba, która ma piłkę, wykonuje skręt tułowia w kierunku swojej szarfy i ze skrętem tułowia wkłada piłkę do szarfy. Partner, wykonując skłon ze skrętem, zabiera piłkę i wkłada ją do swojej szarfy po przeciwnej stronie. Dzieci powtarzają ćwiczenie kilka razy.
 4. Dzieci stają naprzeciwko siebie i rzucają piłkę w dowolny sposób.
 5. Jedna osoba stoi, a druga, trzymając piłkę między kolanami, skacze dookoła kolegi. Uważa, by nie upuścić piłki. Następnie dzieci zamieniają się rolami.
 6. Zabawa bieżna z elementami równowagi „Jaskółeczki”. Dzieci-jaskółeczki swobodnie biegają po całym placu, poruszają rękami, naśladując machanie skrzydłami. Na sygnał prowadzącego zatrzymują się, stają na jednej nodze, pochylają się lekko do przodu, ręce wyciągają w bok – jaskółka odpoczywa.
 7. Dzieci kolejno, asekurowane przez rodzica., wspinają się na dostępny sprzęt. Każde wchodzi na taką wysokość, na jakiej czuje się bezpiecznie.
 8. Ćwiczenie wyprostne. Dzieci swobodnie spacerują po ogródku. Od czasu do czasu kucają, dotykają obiema rękami trawy i powoli się prostują. Wyciągają ręce w górę, wspinają się na palce. Dalej spacerują.
 9. Zabawa o nieznacznym ruchu. Dzieci chodzą po okręgu. Śpiewają znaną piosenkę z układem ruchowym do słów piosenki.

 

Zajęcia w ogrodzie

 1. Krótki spacer po ogrodzie połączony z obserwacją i podawaniem nazw drzew. Zabawy według inwencji dzieci.

 

Temat: Wesoła Wielkanoc.

Cele:

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

– rozwijanie logicznego myślenia

– rozwijanie percepcji słuchowej

– rozwijanie percepcji wzrokowej

 

Aktywność poranna.

 1. Ćwiczenia logopedyczne na dywanie. Dzieci siedzą w kole i naśladują pokazywane przez prowadzącego ruchy języka (np. oblizują usta, próbują dotknąć językiem czubka nosa).
 2. Zabawa „Zajączek z pisanką”. Każde dziecko-zajączek otrzymuje piłeczkę-pisankę i wkłada ją sobie między kolana. Na hasło: Start! zajączki skaczą po sali. Jeśli piłka wyślizgnie się na podłogę, dziecko kończy zabawę. Na hasło: Stop! dzieci zatrzymują się i chwilę odpoczywają. Zabawa jest powtarzana kilka razy.
 3. Wykonywanie ćwiczeń na s. 51 w KP4 – kolorowanie obrazka zgodnie z kodem, przypomnienie różnicy między ptakami a ssakami, zaznaczanie okienka obok zdjęcia ptaka.
 4. Zabawy słowem – rymujące się wyrazy – ćwiczenie 3, KP4, s. 53.
 5. Ćwiczenie percepcji wzrokowej – który cień pasuje do kurczaka – ćwiczenie 4, s. 53 w KP4.
 6. Zabawa ruchowa z elementami czworakowania „Spacer po tęczy”.

 

Zajęcia główne.

Zajęcia z zakresu wspomagania mowy.

Przebieg zajęć:

 1. Rozmowa na temat Świąt Wielkanocnych – dzieci opowiadają o świątecznych symbolach, zwyczajach świątecznych i o przygotowaniach do świąt. Rodzic czyta wiersz Maciejki Mazan „Wielkanoc”.

 

Wkrótce już Wielkanoc, więc będą pisanki,

bazie i palemki i z cukru baranki.

Na świątecznym stole stanie chrzan i żurek,

lukrowana babka i pyszny mazurek.

A na śmigus-Dyngus będzie chlustać woda.

I to już świąt koniec.

Co, tak szybko? Szkoda…..

 

 1. Dzielenie na sylaby wyrazów: baranek, jajko, pisanka, palma, babka, mazurek. Dzieci określają, ile jest sylab wdanym wyrazie.
 2. Układanie zdań z wyrazami: baranek, jajko, pisanka, palma, babka, mazurek. Liczenie wyrazów w zdaniu.
 3. Zabawa ruchowa „Małe kurczątka”. Dzieci naśladują małe kurczątka i poruszają się w rytm wygrywanych dźwięków na dowolnym instrumencie.
 4. Wykonywanie ćwiczeń wKP4, s. 52 – ćwiczenie spostrzegawczości, przeliczanie wzakresie 10, ćwiczenie grafomotoryczne.

 

Zajęcia umuzykalniające.

Cele:

– rozwijanie zainteresowania muzyką poważną

– zapoznanie z utworem M. Musorgskiego „Taniec kurcząt w skorupkach”

– rozwijanie poczucia rytmu

 

 Przebieg zajęć:

 1. Dzieci i domownicy stają w kole, zwrócone twarzami do środka koła i śpiewają piosenkę powitalną do popularnej melodii Kółko graniaste.
 2. Zabawa „Wielkanocne jaja”. Dzieci poruszają się przy akompaniamencie skocznej muzyki. Gdy rodzic zacznie wystukiwać na drewienkach rytm, uczestnicy dobierają się parami i wyklaskują o ręce partnera z pary usłyszany rytm (naśladują jajka obijające się skorupkami). Gdy usłyszą dźwięk zagrany na talerzach, kładą się na plecach (jajka stłukły się).
 3. Zapoznanie z utworem M. Musorgskiego Taniec kurcząt w skorupkach. Rodzic prezentuje nagrany utwór „Taniec kurcząt w skorupkach” M. Musorgskiego. Omawia z dziećmi utwór, zadając pytania: Do czego zachęcała muzyka? Jakie było tempo utworu? Czy jakaś część w utworze powtarzała się? Jaki tytuł pasuje do tego utworu?
 4. Dowolna improwizacja ruchowa do utworu.

 

Zajęcia w ogrodzie.

 1. Zabawa „Zrób to, co usłyszysz”. Dzieci wykonują podawane przez rodzica polecenia: Podskocz dwa razy na prawej nodze, zrób sześć skłonów, podskocz obunóż dziewięć razy itp.
 2. Zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego – zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

 

Temat: Pisanki.

Cele:

– doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych

– wdrażanie do uważnego słuchania komunikatów

– ćwiczenie logicznego myślenia.

 

Aktywność poranna.

 1. Ćwiczenia lateralizacji. Rodzic rozdaje dzieciom kartki formatu A4 i kredki, włącza muzykę, równocześnie dzieci prawą i lewą ręką rysują na kartce kreski. Podczas pauzy odpoczywają.
 2. Rozsypanka wyrazowa – ćwiczenia w czytaniu. Dzieci czytają wyrazy i układają zdania, np. Tomek lubi omlet, Pola ma palmy, Ala łapie motyla.
 3. Zabawa „Hop, hop, stop”. Dzieci poruszają się swobodnie, przeskakując z nogi na nogę w rytm skocznej muzyki. Podczas pauzy w muzyce zatrzymują się i stają na jednej nodze.
 4. Wykonywanie ćwiczeń 1 i 2 w KP4, s. 54. Kolorowanie pisanek, przeliczanie, ilu kolorów użyto do pokolorowania pisanek, kolorowanie kółek w takich kolorach jak pisanki.

 

Zajęcia główne. Zajęcia matematyczne.

Przebieg zajęć:

 1. Rodzic rozkłada na dywanie kolorowe papierowe pisanki. Zadaniem dzieci jest umieścić w obręczach ze wstążki pisanki według odpowiedniego polecenia, np. w pierwszej obręczy połóżcie żółte pisanki, a w drugiej zielone, w pierwszej obręczy połóżcie 3 pisanki, a w drugiej o 2 pisanki więcej, w pierwszej i drugiej obręczy połóżcie po tyle samo pisanek. Chętne dziecko przelicza pisanki, układa je w pętlach, dobiera odpowiedniej cyfry. Dzieci analizują, w której obręczy jest więcej, o ile więcej, a może po równo.
 2. Rodzic układa na podłodze pisanki jedna obok drugiej. Dzieci przeliczają, ile jest pisanek, ile jest pisanek danego koloru, których jest więcej, na którym miejscu jest pisanka żółta, jaka pisanka jest na miejscu czwartym – utrwalanie liczebników porządkowych.
 3. Zabawa ruchowa „Pisanki”. Rodzic rozdaje dzieciom szarfy. Dzieci swobodnie biegają po pokoju w rytm tamburyna, na sygnał tworzą koła zgodnie z kolorem szarfy. Dzieci określają, w którym kole jest więcej dzieci i o ile.
 4. Wykonywanie ćwiczeń w KP4, s. 55. Liczenie jajek w koszykach, nalepianie pod koszykami cyfr – ćwiczenia w przeliczaniu, utrwalanie znajomości cyfr, kolorowanie jajek zgodnie ze wzorem – ćwiczenie grafomotoryczne, ćwiczenie spostrzegawczości.

 

Zajęcia plastyczne.

Cele:

– doskonalenie sprawności rąk i umiejętności odtwarzania różnorodnych form i kształtów

– rozwijanie wyobraźni

– utrwalenie wiadomości o zwyczajach wielkanocnych.

Przebieg zajęć:

 1. Zapoznanie dzieci z tradycją wysyłania świątecznych życzeń.
 2. Oglądanie świątecznych pocztówek.
 3. Wykonanie kartek świątecznych według własnych pomysłów. Zachęcanie dzieci do wykorzystania w pracy materiału przyrodniczego.

 

Zajęcia w ogrodzie:

 1. Zabawa z wykorzystaniem sprzętu terenowego – wspinanie się na drabinkę zjeżdżalni i zjazd w siadzie.
 2. Rysowanie kredą na chodniku lub patykiem na piaszczystej powierzchni według dowolnych pomysłów dzieci – rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
 3. Zabawy na świeżym powietrzu według inwencji dzieci.

 

Temat: Jajko.

Cele:

– rozwijanie logicznego myślenia J wdrażanie do uważnego słuchania komunikatów

– rozwijanie spostrzegawczości

– doskonalenie umiejętności określania kierunków i rozróżniania strony prawej i lewej.

 

Aktywność poranna.

 1. Ćwiczenia logopedyczne – dzieci wysuwają i chowają język, ćwiczenie reakcji na sygnał, ćwiczenie mięśni narządów mowy.
 2. Zabawa w parach „Uparty baranek”. Prowadzący gra na tamburynie, a dzieci-baranki poruszają się po sali, jeden „baranek” naśladuje ruchy drugiego. Po kilku minutach na sygnał zamieniają się rolami.
 3. Wesoła Wielkanoc”. Rodzic rozdaje dzieciom w kopertach pocięte karty świąteczne, które mają złożyć w całość.
 4. Wielkanocny koszyczek – przeplatanie kolorowymi paskami koszyczka, kolorowanie obrazka – KA, k. 25.
 5. Zabawa ruchowa z elementami mocowania „Bieg z dźwiganiem ciężarów” (na miarę możliwości dzieci).

 

Zajęcia główne.

Przebieg zajęć:

 1. Rozmowa na temat jajek. Prezentacja różnych jajek.
 2. Zabawa „Gdzie jest jajko?”. Na podłodze rodzic rozkłada przygotowane sylwety kur. Chętne dziecko odwraca się, a inni pod jedną kurę chowają jajko. Zadaniem dziecka jest poruszać się zgodnie z poleceniami wydawanymi przez prowadzącego i odgadnąć gdzie jest jajko, np. Dwa kroki do przodu, jeden krok w prawą stronę, trzy kroki w lewą stronę, obrót do tyłu i pięć kroków na wprost, itd.
 3. Zabawa ruchowa „Jajko”. Uczestnicy podzieleni na dwa zespoły stoją przed szarfami. W pewnej odległości ustawione są koszyki. Zadaniem dzieci jest jak najszybciej pobiec do koszyka, włożyć jajko i wrócić na koniec. Kolejny uczestnik biegnie, zabiera jajko i przekazuje następnemu.
 4. Rodzic chowa dowolną liczbę jajek (np. czekoladowych), dzieci poruszają się po pokoju, szukając ukrytych jajek.

 

Zajęcia ruchowe.

Ćwiczenia gimnastyczne. 

 1. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Latawce”. Rodzice podają dzieciom szarfy np. ze wstążek. Każdy biega swobodnie, szarfę trzyma w jednej ręce, unosi ją wysoko w górę, naśladując puszczanie latawca. Na sygnał prowadzącego np. gwizdek, zatrzymuje się i kuca, szarfę opuszczając na trawę. Wiatr ucichł, latawiec opadł. Na hasło: Latawce w górę! dzieci ponownie wstają, biegają, wysoko unosząc swoje szarfy-latawce.
 2. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych. Dzieci dobierają się w pary, szarfy zakładają na plecy jak plecaczki. Rodzic każdej parze rozdaje 1 piłkę. Dzieci w parach stają naprzeciwko siebie w lekkim rozkroku. Dziecko, które ma piłkę, wykonuje skłon tułowia w przód, dotyka piłką trawy między rozstawionymi nogami, prostuje się, wysoko unosi piłkę nad głową i przekazuje ją partnerowi. Ten wykonuje to samo ćwiczenie.
 3. Ćwiczenie kształtujące mięśnie tułowia – skłony ze skrętem tułowia. Dzieci stają tyłem do siebie w odległości kroku. Każde z innej strony kładzie na trawie swoją rozłożoną szarfę. Osoba, która ma piłkę, wykonuje skręt tułowia w kierunku swojej szarfy i ze skrętem tułowia wkłada piłkę do szarfy. Partner, wykonując skłon ze skrętem, zabiera piłkę i wkłada ją do swojej szarfy po przeciwnej stronie. Dzieci powtarzają ćwiczenie kilka razy.
 4. Rzuty. Dzieci stają naprzeciwko siebie i rzucają piłkę w dowolny sposób.
 5. Podskoki. Jedna osoba stoi, a druga, trzymając piłkę między kolanami, skacze dookoła uczestnika. Uważa, by nie upuścić piłki. Następnie zamieniają się rolami.
 6. Zabawa bieżna z elementami równowagi „Jaskółeczki”. Dzieci-jaskółeczki swobodnie biegają po całym placu, poruszają rękami, naśladując machanie skrzydłami. Na sygnał prowadzącego zatrzymują się, stają na jednej nodze, pochylają się lekko do przodu, ręce wyciągają w bok – jaskółka odpoczywa.
 7. Wspinanie. Dzieci kolejno, asekurowane przez rodzica., wspinają się na dostępny sprzęt. Każde wchodzi na taką wysokość, na jakiej czuje się bezpiecznie.
 8. Ćwiczenie wyprostne. Dzieci swobodnie spacerują po ogródku. Od czasu do czasu kucają, dotykają obiema rękami trawy i powoli się prostują. Wyciągają ręce w górę, wspinają się na palce. Dalej spacerują.
 9. Zabawa o nieznacznym ruchu. Dzieci chodzą po okręgu. Śpiewają znaną piosenkę z układem ruchowym do słów piosenki.

 

Zajęcia w ogrodzie

 1. Określanie pogody, posługiwanie się pojęciami: pochmurnie, wietrznie, słonecznie, bezchmurnie, deszczowo.
 2. Zabawa „Kto znajdzie króliczka?”. Prowadzący  wybiera chętne dziecko-króliczka, które chowa się w ogrodzie. Pozostali uczestnicy w tym czasie są odwrócone tyłem. Mają znaleźć króliczka.

 

 
Archiwum