Plan dnia

 

„Akademia przedszkolaka” proponuje przyjazne relacje pomiędzy Dzieckiem, Rodzicami i placówką. Gwarantujemy szeroką gamę zajęć edukacyjnych. Oferujemy zajęcia obowiązkowe organizowane zgodnie z przepisami MEN oraz uzgodnione z Rodzicami zajęcia dodatkowe (między innymi religia, rytmika, taniec, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, jęz. angielski). Zamierzamy organizować festyny Rodzinne i zajęcia adaptacyjne. Mama lub Tata będą mogli pozostawać w przedszkolu tak długo, jak Dziecko będzie tego potrzebowało. Pragniemy, aby Rodzice mieli realną możliwość uczestnictwa w życiu przedszkola.

 

Mając na uwadze szczególną troskę o Państwa Dzieci proponujemy następujący Ramowy Plan Dnia:

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W PRZEDSZKOLU „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”

L.p

Godzina

Realizowane Treści

1

6.30-8.30

Schodzenie się dzieci do przedszkola,zabawy w kącikach zainteresowań,czynności opiekuńcze,zabawy swobodne,zabawy ruchowe,czynności porządkowe, praca z zespołem dzieci lub indywidualna.

2

8.30-8.45

Gimnastyka poranna.

3

8.45- 9.00

Przygotowanie do śniadania,czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów,wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych.

4

9.00-9.20

Śniadanie.

5

9.20- 9.30

Czynności higieniczne( m.in mycie ząbków).

6

9.30-9.50

Zintegrowana działalność edukacyjna- zgodna z podstawą programową,zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

7

9.50-10.15

Gry i zabawy ruchowe.

8

10.15-10.35

Zintegrowana działalność edukacyjna- zgodna z podstawą programową,zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

    9

 

10.35-11.00

Zabawy indywidualne np. w kącikach zainteresowań, zabawy swobodne.

10

11.00-11.45

Zabawy organizowane i swobodne na placu zabaw , gry sportowe,ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, obserwacje przyrodnicze,prace gospodarcze,porządkowe, ogrodnicze,tworzenie okazji do eksperymentowania, obserwowania, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt z muzyką, rytmika, j.angielski,ze sztuką, literaturą,rozmowy indywidualne.

11

11.45- 12.00

Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowe i samoobsługowe.

12

12.00-12.30

Obiad.

13

12.30-14.00

( grupy starsze)

Odpoczynek poobiedni, czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej,zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, zabawy ruchowe, konstrukcyjne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, rysowanie.

14

12.30-14.00

( grupy młodsze)

Odpoczynek poobiedni, leżakowanie.

15

14.00-14.15

Podwieczorek.

16

14.15-16.30

Zabawy i gry stolikowe, zabawy dowolne wg zainteresowań, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności, rozchodzenie się dzieci.

Podstawa programowa jest realizowana w godz. -7.30-12.30- grupy młodsze,

                                                                                   – 8.30-13.30- grupy starsze.