Pszczółki

 

Założenia programowe Kwiecień 12.04.- 16.04.2021

 

Tematyka tygodnia: Mali ekolodzy

 

Dzień 1.

 

Temat dnia: Co to jest przyroda

 

Cele:

 

 • poznanie znaczenia słowa przyroda
 • zachęcanie do dbania o przyrodę
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • aktywizowanie mowy i myślenia

 

 

Ćwiczenia poranne :

 

 • zabawa rzutna „Butelkowe kręgle”.

Rodzic przygotowuje plastikowe butelki-kręgle, zadaniem dziecka jest turlanie piłki, starając się przewrócić jak najwięcej butelek/kręgli. Przeliczanie elementów. Zabawa ma na celu rozwijanie celności rzutu.

 • Ćwiczenia równowagi „rodzic układa na podłodze skakankę w kształcie litery S ”. Dziecko stara się przejść po skakance tak, aby z niej nie spaść.
 • Ćwiczenie siły „kotek toczy piłkę”. Ustalamy miejsce startu i mety. Zadaniem dziecka jest toczenie piłki za pomocą głowy w jak najszybszym czasie.
 • Przejdź przez pajęczynę”.Ustawiamy 4 krzesełka i wiążemy między nimi sznurek jak pajęczynę. Zadaniem dziecka jest przejść między sznurkami, starając się o nie, nie zahaczyć.

 

Zajęcia główne :

 

Przebieg :

 

 1. Co to jest przyroda? – wysłuchanie dialogu. Rodzic trzyma w ręku postać trampolinka ( misia) i udzielając mu głosu, prowadzi z nim dialog.

 

-Trampolinku ( misiu) dzisiaj będziemy rozmawiać o przyrodzie. Czy wiesz co to jest ?

-Przyroda… ? Wydaje mi się że ma kolor zielony, to są listki i trawa.

-Czy tylko zielony? A kolorowe kwiaty, a niebieskie jeziora?

-Tak!Przyroda jest wokół nas!To także zwierzęta- ogromne słonie i malutkie mrówki.

-I co jeszcze? Może dzieci ci pomogą?

 1. Dziecko z pomocą rodzica wymienia inne elementy przyrody ( morze, pies, kwiatek w doniczce, ptaki, wodospad …).
 2. Praca plastyczna „Obrazek przyrody”. Rodzic rozkłada papier oraz szablony różnych elementów przyrody ( np. wycięte z kalendarzy, czasopism, pocztówek). Dziecko nakleja sylwety na papier, tworząc pracę o przyrodzie. Wypowiada się na temat skomponowanego obrazka. Rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych.
 3. Zawieszenie obrazka w wybranym przez dziecko miejscu.
 4. Rozmowa kierowana na temat tego, dlaczego trzeba dbać o przyrodę. Dlaczego należy szanować przyrodę?Jak wyglądałby świat, gdyby nie było na nim roślin: drzew, kwiatów, trawy ? Dlaczego przyroda jest nam potrzebna? Jak każdy z nas może dbać o przyrodę? Jak wygląda trawnik na którym leża śmieci? Co powinniśmy zrobić z pustą butelką po napoju albo papierkiem po cukierku?
 5. Wykonanie ćwiczenia KP2,k.53.Dziecko ma za zadanie narysować drogę od trampolinka do kosza na śmieci.

 

Zabawy na świeżym powietrzu:

 

 • Zabawa ruchowa „złap piłkę”
 • zabawa ruchowa ze skakanką „szczur”. Rodzic kręci skakanką, zadaniem dziecka jest przez nią przeskakiwać, tak aby do niej nie dotknąć. Rozwijanie skoczności i zwinności ruchowej.

 

 

Dzień 2.

 

Temat dnia: Kolorowe pojemniki

 

Cele:

 

 • wyjaśnienie pojęcia śmieci
 • poznanie sposobów segregacji śmieci
 • wpajanie nawyku segregowania śmieci
 • uświadomienie konieczności dbania o przyrodę
 • słuchanie wiersza ze zrozumieniem

 

 

Ćwiczenia poranne :

 

 • zabawa ruchowa na czworakach „wyścigi kotów”
 • zabawa manualna- układanie puzzli. Dziecko układa dowolne obrazki pocięte na części. Doskonalenie percepcji wzrokowej.
 • zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków. Omawianie powstałych budowli.

 

 

Zajęcia główne :

 

Przebieg :

 

 1. Wycieczka piesza w celu sprawdzenia , gdzie w okolicy znajdują się pojemniki do segregacji śmieci. Dziecko stara się zapamiętać kolory pojemników lub symbole, którymi są oznaczone. Rodzic informuje, jakiego rodzaju śmieci należy wrzucać do każdego z nich. Wyjaśnia, dlaczego śmieci są segregowane i do czego mogą być później użyte.
 2. Rozmowa na temat segregacji śmieci- dzielenie się swoimi informacjami i spostrzeżeniami z wycieczki. Co to są śmieci? Co może być śmieciem? Jakiego rodzaju śmieci powinniśmy wrzucać do pojemników, które widzieliśmy na spacerze ?
 3. Słuchanie wiersza Doroty Gellner „Śmieci”

 

 

Leży po krzakiem

butelka stara.

Straszy wiewiórkę,

straszy komara.

 

I pełno gazet

wala się wszędzie.

Przecież komar

czytać nie będzie.

 

 1. Rozmowa kierowana na temat wiersza. O jakich śmieciach była mowa w wierszu?Wyobraźcie sobie, że jesteście wiewiórką lub komarem Co powiedzielibyście osobom, które zostawiły śmieci pod krzakiem ?
 2. Zabawa dydaktyczna „Segregujemy śmieci”. Rodzic przygotowuje różnego rodzaju śmieci, np. plastikowe butelki, różne opakowania, woreczki foliowe, stare gazety, tekturowe pudełka, słoiki , szklane butelki. Rozkładamy kolorowe kartki, obok każdej z nich umieszczamy przedmiot zgodnie z kolorem. Zadaniem dziecka jest posegregować przedmioty zgodnie ze wzorem jaki pokazał mu rodzic. Ćwiczenie umiejętności klasyfikowania. Wdrażanie do segregowania śmieci.

 

 

Zabawy na świeżym powietrzu:

 

 • zabawa ruchowa bieżna „dogoń sikorkę”
 • ćwiczenie grafomotoryczne- rysowanie patyczkiem po piasku. Doskonalenie małej motoryki.

 

 

Dzień 3.

  

Temat dnia: Dzień Ziemi

 

Cele:

 

 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • doskonalenie percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • kształcenie wyobraźni twórczej
 • wykorzystanie przedmiotów niemelodycznych jako instrumentów
 • improwizacje dźwiękowe
 • uwrażliwienie na elementy muzyki: natężenie dźwięków i tempo.

 

Ćwiczenia poranne :

 

 • zabawa ruchowa „leć jak rakieta”
 • gdzie leży skakanka. Rodzic kładzie skakankę w różnych miejscach w domu. Zadaniem dziecka jest określanie położenia z zastosowaniem przyimków; na, pod

, za, obok, przed. Ćwiczenie określania stosunków przestrzennych.

 • zabawa „rymy”.Łączenie w pary obrazków, których nazwy się rymują. Doskonalenie percepcji wzrokowo-słuchowej, rozwijanie zdolności myślenia przyczynowo-skutkowego

 

Zajęcia główne :

 

Przebieg :

 

 1. Wyjście przed dom i aktywny udział w obchodach Dnia Ziemi. Porządkowanie terenu w najbliższej okolicy, teren wokół domu. Rozmowa i zadawanie pytań : Jak traktujemy kogoś, kto obchodzi jakieś święto, na przykład urodziny? Rodzic informuje dziecko że dzisiaj swoje święto ma nasza planeta. Jak możemy je uczcić, co możemy dla niej zrobić ?
 1. Rozmowa podsumowująca akcję sprzątania, dziecko dzieli się swoimi spostrzeżeniami, odpowiada na pytania. Czy w naszej okolicy jest dużo śmieci?Gdzie można znaleźć kosze na śmieci? Co należy zrobić z papierkiem, jeśli w pobliżu nie ma kosza?
 2.  Rozmowa z wykorzystaniem rekwizytu-globusa ( może to być zdjęcie). Rodzic prezentuje dziecku globus. Wyjaśnia, że pokazana jest na nim Ziemia w bardzo dużym pomniejszeniu. Informuje, że kolor niebieski oznacza wody, które otaczają lądy. – jak myślisz, jakie życzenia mogłaby mieć Ziemia w dniu swojego święta? – jaką minę miałaby zaśmiecona Ziemia, a jaką czysta? – jaki prezent możesz dla niej zrobić?

 

 1. Zabawa „poszukaj nakrętek” Dziecko spaceruje w rytm wesołej muzyki. Na przerwę w nagraniu szuka plastikowych nakrętek wcześniej ukrytych przez rodzica. Gdy nakrętki zostają już znalezione, dziecko ogląda je, a następnie wrzuca do dowolnego pojemnika. Słucha jakie odgłosy wydają wrzucane nakrętki.

 

 1. Zabawa rytmiczno-ruchowa do wiersza Doroty Gellner „Złote śmieci”. Rodzic recytuje wiersz sylabami, a dziecko stara się wyklaskać je rytmicznie, klaszcze naprzemiennie- raz dłonie trzymając przed sobą, a raz unosi w górę. Rozwijanie słuchu fonematycznego.

 

„Złote śmieci” Złote maski, złote blaski, złote spinki, złote laski:

 złote suknie z cekinami przelatują za oknami.

 Sąsiad z domu wybiegł z wędką, złotą laskę złapał prędko.

Ktoś z balkonu się wychylił, schwytał suknię w jednej chwili.

 Obudziły się dziewczynki – biegną łapać złote spinki:

 A dozorca maską świeci i zamiata złote śmieci:

 złote iskry i migoty, złotą puszkę, papier złoty, mrucząc:

                       Ale śmieci moc! Ale zwariowana noc!

 

 

Zabawy na świeżym powietrzu:   

 

 • zabawa ruchowa z mocowaniem i dźwiganiem „ Przesuń głaz”
 • zabawa pantomimiczna „Co robimy w domu”.
 • Praca plastyczna- lepienie z plasteliny. Wykonanie dowolnej pracy. Rozwijanie motoryki małej i improwizacja plastyczna.

 

 

Dzień 4.

 

Temat dnia: Zielony las

 

Cele:

 

 • wyjaśnienie co to jest las
 • poznanie prawidłowego zachowania się w lesie
 • wpajanie zasad szanowania przyrody
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • rozwijanie umiejętności manualnych

 

 

Ćwiczenia poranne :

 

 • zabawa równoważna „wyścig ślimaków”
 • zabawa oddechowa. Dziecko dmucha na kulki styropianowe leżące na stole. Starają się, aby nie spadły na podłogę. Pogłębianie wdechu i wydechu.

 

 

Zajęcia główne :

 

Przebieg :

 

 1. Co to jest las ? -burza mózgów. Dzieci dzielą się doświadczeniami. Kto był w lesie ? Jak wygląda las? Z jakim kolorem kojarzy się las? Jak pachnie las? Jakie dźwięki można w lesie usłyszeć?Spróbuj je naśladować? Czy lasy są nam potrzebne?Dlaczego?Czy tylko potrzebne są ludziom? Jakie zwierzęta żyją w lesie?Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych.
 2. Zabawa ruchowa „mrówki do mrowiska!W jednym miejscu kładziemy hula hoop. Dziecko – mrówka chodzi na czworakach po całym pomieszczeniu. Na hasło: Mrówki do mrowiska! Dziecko kieruje się w stronę koła i gromadzi się przy nim.
 3. Rozmowa na temat, jak należy zachowywać się w lesie. Czego nie wolno robić w lesie?Dlaczego nie można krzyczeć? Dlaczego nie wolno palić ognisk? W miarę możliwości proszę zaprezentować zdjęcia ze znakami informacyjnymi o zakazie zaśmiecania lasu, wjeżdżania do niego samochodem i rozpalania ogniska. Co możemy w lesie robić? Dziecko wymienia swoje propozycje.
 4. Zabawa muzyczno-ruchowa „Graj nisko, graj wysoko” Dziecko stoi naprzeciwko rodzica, otrzymuje po 2 plastikowe butelki. Rodzic prezentuje wybrany rytm muzyczny , zadaniem dziecka jest odwzorować podany rytm w ten sam sposób.

 

 

Zabawy na świeżym powietrzu:   

 

 • zabawa ruchowa „obiegnij drzewo 2 lub 3 razy”. Dzieci biega na sygnał: obiegnij drzewo! Biega wokół najbliższego drzewa. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, prawidłowe reagowanie na polecenie.

 

 

Dzień 4.

 

Temat dnia: Oszczędzamy wodę

 

Cele:

 

 • rozwijanie postaw proekologicznych
 • uświadomienie znaczenia wody dla życia człowieka, roślin i zwierząt
 • poznanie sposobów oszczędzania wody
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

 

Ćwiczenia poranne:

 

 • zabawa plastyczna „leśne duszki”.Lepienie z masy solnej leśnego duszka według własnego pomysłu. Rozbudzanie wyobraźni i pomysłowości, doskonalenie sprawności manualnych.
 • Zabawa ruchowa „zbieramy truskawki”. Dziecko chodzi po kole za rodzicem. Na słowa „zbieramy truskawki” przykuca i udaje, że zrywa owoce z krzaka. Aktywizowanie układu ruchowego.

 

Zajęcia główne :

 

Przebieg :

 

 1. Film na temat wody w przyrodzie. Krótka rozmowa na temat obejrzanego filmu. Wyjaśniamy dziecku, że woda jest potrzebna do życia ludziom, zwierzętom i roślinom.
 2. Zabawa dydaktyczna „woda”.Rodzic prezentuje ilustracje komu i do czego potrzebna jest woda np. dziecko pijące wodę ze szklanki, ptak pijacy wodę z kałuży, ryby w stawie, podlewanie kwiatów itd. Poszerzanie wiedzy na temat znaczenia wody dla człowieka, zwierząt i roślin.
 3. Jak możemy oszczędzać wodę?. Zapraszamy dziecko do łazienki i pokazujemy w jaki sposób należy myć ręce i zęby, żeby nie marnować wody.
 4. Rozmowa na temat sposobów oszczędzania wody w domu i w przedszkolu przez dzieci.
 5. Wykonanie ćwiczenia z KP,k.52. Dziecko nalepia uśmiechniętą kropelkę na tym obrazku, na którym dziecko oszczędza wodę.

 

 

         https://www.youtube.com/watch?v=0Ku1GpAO3RM

 

         https://www.youtube.com/watch?v=YZMJWz_me6g  ( piosenka do odsłuchania)

 

PIOSENKA O ZDROWEJ WODZIE

 

Wodę w kranie mamy na zawołanie 

a Możesz się napić moje ty kochanie

 Bo zdrowa woda siły, a jakże ci doda

 a Życie ocali, kiedy słońce pali.

Zimna woda, siły doda

 a Jest do picia i do mycia

Do żeglowania, do pływania

 a Podlewania i pluskania.

 Pasta do zębów i mydło to trochę za mało

 Wody potrzeba by umyć swoje ciało

 I nic nie urośnie na polach, przecież to wiemy

 Bez wody wszystko umrze tutaj na ziemi.

Niech reklamują sobie słodkie napoje

A my, mądre dzieci i tak wiemy swoje

Przybyła nareszcie i do nas ta dobra moda:

Najlepsza na świecie do picia jest właśnie woda.

 

Zabawy na świeżym powietrzu: 

 

 • Zabawa bieżna „slalom między drzewami”
 • zabawa skoczna” skacz po śladach”

 

 


 

Założenia programowe Kwiecień 06.04.- 09.04.2021

 

Tematyka tygodnia: Dzień i noc.

 

Tematy kolejnych dni:

 

 1. Noc w przedszkolu.
 2. Co robimy w dzień, a co w nocy?
 3. Rytm dnia i nocy.
 4. Zwierzęta, które lubią noc.

 

Dzień 1.

 

Temat dnia: Noc w przedszkolu

 

Cele:

 • wzbogacenie słownictwa czynnego
 • wymienianie cech dnia i nocy
 • stosowanie pojęć: księżyc, słońce, gwiazdy
 • słuchanie ze zrozumieniem i odpowiadanie na pytania

 

Ćwiczenia poranne:

 

 • zabawa matematyczna „Liczymy owoce” z wykorzystaniem liczmanów znajdujących się w domu można wykorzystać np. kredki, zakrętki.
 • zabawa manualna- rysowanie leniwej ósemki. Dziecko otrzymuje kartkę z wykropkowanym konturem leniwej ósemki. Najpierw rysuje jej kształt pacem po śladzie, a potem kredką. Rodzic zwraca uwagę na poprawność rysowania. Doskonalenie koordynacji ruchowej, integracja obu półkul mózgowych.

 

Zajęcia główne:

 

Przebieg

 

 1. Rozmowa na temat tego, co świeci w dzień, a co nocą, jakie zmiany zachodzą w tym czasie. Rodzic zapala światło, a potem odsłania zasłony/rolety. Pokazujemy dziecku ilustracje przedstawiające słońce, księżyc i gwiazdy. Dziecko opowiada, co widzi i opisuje cechy słońca, księżyca i gwiazd.

 

 1. Słuchanie wiersza Agnieszki Frączek „Nocą”

 

NOCĄ…

Agnieszki Frączek

 

Ciemną nocą, głuchą nocą,

kiedy dzieci śpią, nie psocą,

cicho robi się w przedszkolu.

I spokojnie jest… z pozoru.

Bo w szufladzie już coś stuka –

 pewnie krasnal wyjścia szuka;

biurko chwieje się i skrzypi,

 z szafy słychać dziwne „szy… piii…”;

 spod dywanu zaś wybiega

 piegowaty smok w pepegach.

Nawet w książkach coś się dzieje:

 król z obrazka TIR-em wieje,

Baba Jaga mknie do wróżki

na dziewczęce pogaduszki,

z ciuchcią zaś plotkuje traktor:

Brum, doprawdy?

 – Tak! To-tak-to!

Trzy pluszowe rude słonie

 grają w klasy na balkonie,

a dinozaur bez ogródek

ciągle depcze nam ogródek.

Bo w przedszkolu, ciemną nocą,

 to zabawki właśnie psocą!

 

 1. Rozmowa kierowana na temat wiersza. Rodzic zadaje pytania: Co dzieje się w przedszkolu nocą? Jakie słychać dźwięki? Co robią krasnal i smok? Co dzieje się w książkach? Co robią słoń i dinozaur? Kto psoci nocą w przedszkolu, a kto w dzień?
 2. Praca plastyczna „Noc”. Dziecko rysuje białą lub żółtą kredką na czarnej lub granatowej kartce elementy nocy: gwiazdy i księżyc. Rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

Dzień 2.

 

Temat Dnia: Co robimy w dzień, a co w nocy?

 

Cele:

 • nazywanie czynności wykonywanych nocą i podczas dnia
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • nauka piosenki „Słonko idzie spać”
 • rozwijanie aparatu głosowego

 

Ćwiczenia poranne:

 

 • zabawa ruchowa rzutna „złap piłkę”
 • ćwiczenie orientacyjno-porządkowe „Dzień Dobry- Dobranoc”. Dziecko siedzi na podłodze twarzą zwrócone w stronę rodzica, gdy rodzic powie: Dzień Dobry wyciąga rękę i wita się, kiedy powie Dobranoc kładzie się na podłodze i zwija w kłębuszek.

 

Zajęcia główne:

 

Przebieg:

 

 1. Zabawa muzyczno- ruchowa „Dzień i noc”. Rodzic przygotowuje dwa rodzaje muzyki- spokojną i dynamiczną. Włącza kolejno każdą z nich. Następnie pyta, która kojarzy się z dniem, a która z nocą. W zależności od rodzaju muzyki dziecko biega lub kładzie się na podłodze. Rozróżnianie tempa muzyki.

 

            https://www.youtube.com/watch?v=Eh_dH40FRhc 

           

           https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo&t=43s

 

 1. Wykonanie ćwiczenia z KP2,K.50. Dziecko wskazuje, który rysunek przedstawia dzień, a który- noc. Uzasadnia swoje zdanie. Rysuje na niebie słońce lub księżyc.
 2. Słuchanie piosenki „Słonko idzie spać”.

 

 „Słonko idzie spać”

Autor: Urszula Piotrowska

 

Słonko idzie spać pod puszysty koc

dzień się kończy, ciemno wkoło

i przychodzi noc.

Skacze kot na dach

i wygina grzbiet.

mruczy cicho do księżyca:

W plecki podrap mnie.

Wszystkie gwiazdy w śmiech:

Ten zabawny kot

chce po dachach biegać z nami,

ciągnie go do psot.

Słonko wstaje już

budzi jasny dzień,

kot przeciąga się i ziewa,

Chyba czas na sen.

 

http://pp19.radom.pl/slonko-idzie-spac-zapoznanie-z-piosenka/

 

 

 1. Rozmowa na temat piosenki. Dziecko stara się opowiedzieć o czym jest piosenka. Określa czy piosenka jest skoczna, czy spokojna? Czy można ją śpiewać komuś do tańca czy do snu?Czy znasz jakieś kołysanki? Komu rodzice śpiewają do snu?
 2. Zabawa „Co robimy w dzień?”. Gdy dziecko słyszy muzykę ( dowolne nagranie), naśladuje różne czynności, które wykonują w ciągu dnia (np. ubieranie się, jedzenie, czesanie się, grę w piłkę, budowanie z klocków). Przerwa w muzyce oznacza noc, dlatego dziecko przerywa wykonywaną czynność i kładzie się na podłodze, udając że zasypia. Powrót muzyki oznacza powrót dnia i dziennych czynności. Zabawę powtarzamy 2-3 razy.

 

 

 

Dzień 3.

 

Temat dnia:Rytm dnia i nocy:

 

Cele:

 

 • rozwijanie umiejętności dostrzegania i układania rytmów
 • wzbogacanie słownictwa czynnego poprzez wyszukiwanie wyrazów o znaczeniu przeciwstawnym
 • rozwijanie umiejętności plastyczno- manualnych
 • ćwiczenie spostrzegawczości

 

Ćwiczenia poranne:

 

 • zabawa bieżna „Dogoń kotka”
 • zabawa ruchowa „Bieg slalomem”

 

Zajęcia główne:

 

Przebieg:

 

 1. Zabawa matematyczna „Układamy rytmy”. Dziecko otrzymuje liczmany, np. obrazki przedstawiające gwiazdki, księżyce, słoneczka i układają z nich rytmy pokazane przez rodzica. Następnie samodzielnie wymyślają swoje układy. Dostrzeganie i układanie rytmów.
 2. Zabawa słowna „Przeciwieństwa”. Rodzic mówi pierwsze słowo, a dziecko odpowiada drugie o znaczeniu przeciwstawnym np. jasno-ciemno, cicho-głośno, góra-dół, długi-krótki.
 3. Wykonanie ćwiczenia z KP2,K.51.Dziecko łączy takie same kostki. Ćwiczenie spostrzegawczości.
 4. Zabawa słuchowa z wyklaskiwaniem- dzielenie wyrazów na sylaby.

 

 

 

Dzień 4.

 

Temat dnia : Zwierzęta, które lubią noc.

 

Cele:

 • rozbudzanie zainteresowań przyrodą
 • poznanie nazw zwierząt aktywnych nocą
 • rozwijanie umiejętności językowych
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • doskonalenie sprawności manualnych
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

 

Ćwiczenia poranne:

 

 • ćwiczenia oddechowe „Piórka”. Dziecko dmucha z różnym natężeniem na piórko, które otrzymało. Pogłębianie wdechu i wydechu.
 • zabawa rzutna „Butelkowe kręgle”. Rodzic ustawia kręgle(plastikowe butelki)- dziecko turla piłkę starając się je przewrócić. Wspólne przeliczanie, kto strącił ich najwięcej. Rozwijanie celności rzutu, doskonalenie umiejętności poprawnego przeliczania.

 

Zajęcia główne:

 

Przebieg:

 

 1. Które zwierzęta lubią noc? – rozmowa kierowana z wykorzystaniem zdjęć. Rodzic przedstawia ilustracje zwierząt aktywnych nocą. Podaje ich nazwy i krótko charakteryzuje.
 2. Zabawa słuchowa „Słuchamy ciszy”. Dziecko siedzi w milczeniu, na znak rodzica zaczyna krzyczeć. Pytamy jak dziecko się czuje gdy jest cicho, a jak kiedy jest głośno? Co lubi robić w ciszy? Kiedy krzyk i głośna muzyka przeszkadza?
 3. Zabawa ruchowa : „w przód, w tył”. Dziecko naśladuje ruchy demonstrowane przez rodzica: krok do przodu, krok do tyłu, ręce w przód, ręce w tył, noga w przód, noga w tył. Kształtowanie świadomości własnego ciała.
 4. Praca plastyczna. „Puchata sowa” dziecko otrzymuje kartkę z narysowanym, bądź wydrukowanym konturem sowy. Dziecko wykleja go plasteliną lub ścinkami kolorowego papieru, następnie wydrapuje patyczkiem w plastelinie piórka.
 5. Zabawa rzutna „Celowanie do kałuży”. Zadaniem dziecka jest wrzucenie piłki do obręczy położonej na podłodze.

 

 


 

 

Założenia programowe- Marzec/Kwiecień 29.03 – 02.04.2021r.

 

         Drodzy rodzice jestem pewna, że z Państwa pomocą dzieci poznają wiadomości dotyczące tradycji i zwyczajów wielkanocnych. Mają Państwo okazję wspólnie z dzieckiem wykonać pracę plastyczną zawartą w kartach pracy z wykorzystaniem dostępnych materiałów znajdujących się w domu. Zachęcam do aktywnego spędzania wolnego czasu-nauka poprzez zabawę.

         Poniżej przedstawiam tematykę i plan pracy na najbliższy tydzień w oparciu o materiał zawarty w przewodniku metodycznym „Nowa Trampolina trzylatka”. Niestety z uwagi, iż jest niemożliwe wykonanie wszystkich zadań z 1 dzieckiem , do ich przeprowadzenia niezbędne jest kilka osób, plan pracy zawiera tylko wybrane elementy z przewodnika. Życzę miłej pracy.

 

Ewelina Wałach

 

Tematyka tygodnia:Wesołe pisanki.

 

Dzień 1.

 

Temat dnia:Wielkanocne tradycje

 

Cele:

 • poznawanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych
 • zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na zadany temat
 • wzbogacanie słownictwa
 • słuchanie ze zrozumieniem
 • rozwijanie sprawności plastycznych
 • doskonalenie percepcji wzrokowej
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

 

Ćwiczenia poranne :

 

 • Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Za czy przed wstążką”.
 • Zabawa ruchowa bieżna „Baranki”. Dziecko swobodnie biega na sygnał rodzica zatrzymuje się i cichutko, potem głośniej, coraz głośniej naśladuje odgłos baranka.

 

Zajęcia główne :

 

Przebieg :

 1. Rozmowa na temat Świąt Wielkanocnych. Rodzic opowiada o zwyczajach związanych ze zbliżającymi się świętami, prezentuje ilustracje palm wielkanocnych, pisanek, koszyka ze święconką.
 2. Odczytanie wiersza przez rodzica „Pisanki” autorstwa Doroty Gellner.

 

„Pisanki” – Dorota Gellner

Patrzcie,
ile na stole pisanek!
Każda ma oczy
malowane,
naklejane.

Każda ma uśmiech
kolorowy
i leży na stole grzecznie,
żeby się nie potłuc
przypadkiem
w dzień świąteczny.

Ale pamiętajcie!
Pisanki
nie są do jedzenia
Z pisanek się wyklują
świąteczne życzenia!

 

 1. Rozmowa na temat wiersza : Jak wyglądały pisanki z wiersza?Dlaczego powinny leżeć na stole?Dlaczego nie jemy pisanek?Z czego wykonuje się pisanki? Jakie świąteczne życzenia można złożyć drugiej osobie?
 2. Wykonanie ćwiczenia z KP2, s. 49, kolorowanie pisanki. Dzieci malują pisankę według własnego pomysłu. Jeśli jest taka możliwość pracę wykonujemy farbą, ale i kredkami też jak najbardziej  wskazane.

 

Dzień 2.

 

Temat dnia: Wielkanoc w sali przedszkolnej

 

Cele:

 • poznanie zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi
 • ćwiczenie swobody wypowiadania się na zadane tematy
 • ćwiczenie nauki pamięci podczas nauki wiersza
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • nauka współpracy

 

Ćwiczenia poranne:

 • Zabawa rzutna „Traf w kręgiel” ( kręgle można zastąpić klockami lub innymi przedmiotami znajdującymi się w otoczeniu dziecka)
 • Zabawa dydaktyczna „Liczymy słowa”.Dziecko liczy słowa w wypowiedziach Rodzica np. Przyszła wiosna. Radosne święta Wielkanocne. Kolorowe pisanki, jajka malowane. Lubię malować pisanki. Ćwiczenie percepcji słuchowej.

 

 

Zajęcia główne:

 

Przebieg:

 

 1. Zabawa powitalna „Witam tych, którzy…”. Rodzic mówi zdania, jeśli dziecko to dotyczy uśmiecha się do rodzica i macha rączką. Przykłady zdań: Witam tą osobę, która ma długie włosy, tą osobę, która wie co to są pisanki.
 2. Rodzic czyta wiersz „Wielkanoc” Doroty Gellner. Dziecko powtarza kolejne wersy za rodzicem: głośno, cicho, szeptem, z wystukiwaniem rytmu kredką o blat stołu.

 

„Wielkanoc” – D. Gellner

 

Obudziły się pisanki Wielkanocnym rankiem

I wołają

Patrzcie – tu na stole

Same niespodzianki!

Bazie srebrno – białe

I baranek mały.

Ten baranek ma talerzyk

Skubie z niego owies świeży

A baby pękate

W cukrowych fartuchach

Śmieją się wesoło

Od ucha do ucha.

 

 1. Zabawa ruchowa „ Gdzie się wiosno schowałaś?”. Rodzic prosi dziecko, aby się schowało. Drogę do wiosny zaznacza kolorową bibułą bądź wstążką, zadaniem dziecka jest wrócić kierując się oznaczeniami. Rozwijamy orientację przestrzenną.
 2. Wykonanie wielkanocnej dekoracji domu z wykorzystaniem rekwizytów przygotowanych przez Rodzica. Nauka zgodnej współpracy i radości z efektu swojej pracy.

 

Film edukacyjny dotyczący zwyczajów wielkanocnych.

 

 

 

Dzień 3.

 

Temat Dnia : Jajko- jakie jest w środku ?

 

Cele:

 

 • rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem
 • poznanie budowy jajka
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • ćwiczenie spostrzegawczości
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i porównywania

 

Ćwiczenia poranne:

 

 • Zabawa słuchowa „Maskotka”. Dziecko siada naprzeciwko rodzica i w rytm dowolnej muzyki przekazują sobie maskotkę. Na przerwę w muzyce osoba, która ją trzyma, kładzie ją na podłodze i wykonuje dowolną czynność zaproponowana przez Rodzica np. klaszczą lub podskakują. Rozwijanie percepcji słuchowej i prawidłowej reakcji na przerwę w muzyce.

 

Zajęcia główne

 

Przebieg:

 

 1. Oglądanie i porównywanie jajek. Rodzic pokazuje dziecku jajko ugotowane ( obrane i w skorupkach ), surowe i wydmuszkę. Zachęca do ich oglądania, określania wyglądu, budowy, smaku, zapachu. Jakiego koloru mogą być skorupki jajek ?Jakie jest jajko, gdy obierzemy je ze skorupki ? Co to są wydmuszki ? Czy łatwo jest zgnieść wydmuszkę w dłoni ? Co się z nim stanie gdy upuścimy je na podłogę?. Rozbudzanie ciekawości dziecka, dzielenie się spostrzeżeniami.
 2. Zabawa badawcza „ Jajko ugotowane i jajko surowe”.Rodzic daje dziecku jajko ugotowane na twardo i prosi o obranie. Potem kroi je na połowę, wskazuje i nazywa żółtko i białko. Jak wygląda w środku jajko ugotowane, a jak jajko surowe?Czym się różnią. Kto z was lubi jajka i w jakiej postaci ?
 3. Wykonanie ćwiczenia z KP2, s.48. Dziecko porównuje wzory na kurczakach i na skorupkach. Łączy je w odpowiednie pary. Rysuje wzór na ostatnim kurczaku.

 

 

Dzień 4.

 

Temat dnia : Palma Wielkanocna

 

Cele :

 • rozwijanie umiejętności plastyczno technicznych
 • porównywanie długości, stosowanie określeń długi- krótki, dłuższy- krótszy
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej
 • doskonalenie orientacji przestrzennej

 

Ćwiczenia poranne:

 

 • Zabawa ruchowa „Kto wyżej skoczy”
 • Praca z obrazkiem „Co było na obrazku?”. Rodzic pokazuje przez chwilę dowolny obrazek ( np. o tematyce świątecznej ), a następnie go zakrywa. Zadaniem dziecka jest zapamiętać i opowiedzieć, co było na obrazku. Rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej.

 

Zajęcia główne

 

Przebieg:

 

 1. Rodzic opowiada o jednej ze świątecznych tradycji- wykonywanie palm wielkanocnych. Prezentuje ich zdjęcia. Poznanie wielkanocnych tradycji.
 2. Praca plastyczno- techniczna „Palmy wielkanocne”. Wyklejanie szablonu palmy rożnej wielkości przy użyciu dostępnych materiałów: bibuły, kolorowego papieru,plasteliny kredek, liści z kolorowego papieru, krepiny, ścinków materiału( w miarę możliwości). Rozwijanie umiejętności manualnych.

 

 

Poniżej link jak narysować palmę wielkanocną, można również wydrukować gotowy szablon kolorowanki przedstawiający palmę.

          

            https://www.youtube.com/watch?v=k-hPv8svB6k

 

 1. Zabawa matematyczna „Która palma jest najdłuższa ?”. Rodzic wycina wszystkie palmy ( powstają różnej długości paski )Prosi dziecko o ułożenie ich obok siebie i porównywanie ich długości. Dziecko układa palmy od najdłuższej do najkrótszej. Porównywanie długości, stosowanie określeń długi-krótki, dłuższy- krótszy.
 2. Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „skaczące zajączki”. Rodzic rozkłada na podłodze kolorowe kółeczka bądź inne kolorowe przedmioty znajdujące się w domu i włącza dowolnie wybraną muzykę. Dziecko- zajączek skacze między nimi. Na przerwę w nagraniu zajączek wykonuje polecenia Rodzica : zajączki wskakują do koszyczka, zajączki stają obok koszyczka. Zajączki stają za ( przed) koszyczkiem. Rodzic demonstruje wcześniej każde ustawienie. Wdrażanie do rozumienia pojęć : obok, za , przed .

 

           https://www.youtube.com/watch?v=D-sc2df3v2g&t=13s

 

Dzień 5.

 

Temat dnia : Moja pisanka

 

Cele:

 

 • pielęgnowanie tradycji wielkanocnych
 • rozwijanie umiejętności plastycznych
 • wzbogacanie słownictwa czynnego
 • ćwiczenie swobody wypowiedziach
 • rozwijanie wyobraźni i reagowanie ruchem na słowa opowiadania

 

 

Ćwiczenia poranne:

 

 • Zabawa ruchowo-skoczna „Przeskocz ognisko”.
 • Zabawa dydaktyczna „Ciężki czy lekki?”- określanie ciężaru przedmiotów, stosowanie określeń ciężki-lekki.

 

Zajęcia główne

 

Przebieg:

 

 1. Rodzic wita się z dzieckiem słowami : Witam te dzieci, które mają na sobie coś czerwonego, żółtego, zielonego. Jeśli dane słowa dotyczą dziecka mówi dzień dobry i macha ręką.
 2. Zabawa plastyczna „Moja własna pisanka”. Ozdabianie jajka styropianowego według pomysłu dziecka, prezentacja i opowiadanie o jego wyglądzie. Wzbogacanie słownictwa. Ćwiczenie swobody wypowiedzi.
 3. Opowiastka ruchowa „Spacer kurczątek. Dziecko udaje, że jest kurczątkiem i ilustruje ruchem słowa Rodzica.

 

W koszyku leżało bardzo dużo jajek, z których miały wykluć się niebawem małe kurczątka. (dziecko kuca na dywanie i się nie rusza). Nagle jajka zaczęły się poruszać, a ich skorupki powoli pękać. ( dziecko zaczyna się przeciągać , prostować ręce i nogi ) Po chwili z każdego jajka wykluł się mały kurczaczek. Wszystkie ptaszki zaczęły się rozglądać i trącać dziobkami. (dziecko rozgląda się, dotyka rękami ) Mama kurka zabrała kurczątka na spacer. Wszystkie ustawiły się  za nią w szeregu i wyruszyły oglądać podwórko( dziecko maszeruje za rodzicem ), rozglądają się dookoła i opowiadają co zobaczyły na podwórku i kogo spotkały. Zabawa rozwijająca wyobraźnię dziecka.

 

Piosenki, które ostatnio uczyliśmy się w przedszkolu z ilustracją ruchową:

 

https://www.youtube.com/watch?v=ulPGOlKOWM0

 

Archiwum