Żabki

Drodzy Rodzicie , kochane Misie.

W tym tygodniu porozmawiamy o tym jak dbać o naszą planetę. Dowiemy się jak odpowiednio segregować odpady i co my możemy zrobić aby oszczędzać wodę i energię. Zdobędziemy informacje dotyczące kosmosu i poznamy cyfrę 8.

 

Tematyka tygodnia: Dbamy o naszą planetę

12.04. – 17.04.2021

 

Cele:

– poznanie obrazu graficznego cyfry 8

– kształtowanie pojęcia liczby 8

– doskonalenie zdolności klasyfikowania

– kształtowanie umiejętności określania i porównywania liczebności zbiorów

– doskonalenie umiejętności liczenia

– poznawanie prostych sposobów pomiaru.

– poszerzanie wiedzy na temat owadów

– rozwijanie zdolności manualnych

– doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami

– rozwijanie małej motoryki.

– doskonalenie umiejętności uważnego słuchania

– rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się

– zdobywanie informacji dotyczących kosmosu

– rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej

– zdobywanie informacji na temat dbania o przyrodę

– kształtowanie zdolności skojarzeniowych

– wzbudzanie szacunku do otaczającego świata przyrody

– uwrażliwianie na konieczność dbania o otaczające nas środowisko.

 

Rodzaj zajęć: zajęcia matematyczne.

Temat: Kreślimy ósemki.

Zabawa rozwijająca zmysł równowagi „Ósemki”. Rodzic rozkłada na podłodze długą wstążkę na kształt cyfry 8. Dziecko chodzi po niej, stawiając stopę przed stopą. Rozkładają przy tym ręce na boki, aby zachować równowagę.

Pomoce: różne przedmioty (po 8 z tej samej kategorii), szarfy, guziki, kredki, patyczki, linijka, serpentyny, kredki, materiały do wyklejania, klej, Karty Pracy 4.

Wprowadzenie cyfry 8. Rodzic pokazuje obrazek przedstawiający zapis cyfry.

Na plecach dziecka rysuje palcem kształt cyfry 8. Po chwili następuje zamiana.

 „Co nie pasuje?” – rozpoznawanie przedmiotów z tej samej kategorii. Rodzic układa w szeregu po 8 przedmiotów posiadających pewne cechy wspólne, np.: plastikowe, drewniane, duże, miękkie. W każdym zbiorze znajduje się dodatkowy (dziewiąty) element, który nie pasuje. Dzieci wyszukują go i odkładają na bok. Następnie przeliczają pozostałe rzeczy. Za każdym razem dochodzi do jednego wniosku: Zbiór (szereg) składa się z 8 przedmiotów.

„Po osiem” – sprawdzanie i porównywanie liczebności zbiorów. Rodzic układa na dywanie dwie szarfy – dwa zbiory. W jednym z nich układa 8 guzików. W drugim więcej lub mniej. Dziecko dokłada lub odejmuje przedmioty tak, aby w każdym zbiorze było ich po tyle samo.

Zabawa matematyczna „Policz i powiedz ile” – przeliczanie. Dziecko odpowiada na pytanie, np.: Ile nóg ma krzesło? Ile krawędzi ma stół w sali? Ile ramion ma gwiazda?

 „Jakiej długości?” – poznawanie prostych sposobów mierzenia, np.: za pomocą kredek, patyczków.

 Zapoznanie z wyglądem linijki – odszukanie na podziałce cyfry 8, odmierzanie różnych przedmiotów, wspólne zaznaczanie na kartce 8 cm (zaczynając od lewego rogu).

Dzieci oglądają kolejną część kart pracy z pakietu Nowa Trampolina pięciolatka, czyli Karty pracy cz. 4. Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 3) – kolorowanie lub wyklejanie szablonu cyfry, rysowanie cyfry palcem na kartce i w powietrzu, wskazywanie elementów, których jest po osiem.

Rodzaj zajęć: zajęcia przyrodniczo-plastyczne.

Temat: Ile kropek ma biedronka?

Pomoce: obrazki przedstawiające biedronki, czerwone talerzyki papierowe, czarny papier, klej, nożyczki, biała kredka, czarna włóczka.

Wprowadzenie w tematykę zajęć wspierane obrazkami. Rodzic kładzie na dywanie różne zdjęcia/obrazki przedstawiające biedronki w ich naturalnym środowisku. Wyjaśnia, że w Polsce najpopularniejsza jest biedronka siedmiokropka, która ma na każdym skrzydełku ma trzy kropki i jedną na środku. Razem: siedem kropek. Opisuje warunki, w jakich żyją biedronki (np.: czym się żywią, gdzie i kiedy można je spotkać).

Rodzic rozkłada na stole potrzebne produkty: czerwone talerzyki papierowe, czarne arkusze papieru, nożyczki, klej.

Dziecko kładzie przed sobą talerzyk papierowy w kolorze czerwonym z czarnego papieru wycina pasek (na całą średnicę talerzyka) o szerokości ok. 1 cm; pasek przykleja na talerzyku po środku, tak aby podzielić go na dwie części (wyznaczyć dwa skrzydełka biedronki) z tego samego koloru papieru wycina głowę biedronki i przykleja  następnie wycina czarne kółka-kropki i umieszcza je na skrzydełkach. Dorysowuje białą kredką oczy biedronki. Na koniec po bokach dzieci doklejają nóżki z czarnej włóczki – 6 kawałków tej samej długości. Przeliczanie kropek i nóżek biedronek.

Wykonanie ćwiczeń w KP4 (ćw. 1, s. 4 i ćw. 2, s. 5)

Rodzaj zajęć: zajęcia przyrodnicze z wykorzystaniem wiersza.

Temat: W kosmosie.

Pomoce: książki, albumy i zdjęcia tematyczne, liny, obrazki przedstawiające planety.

Wysłuchanie wiersza Urszuli Piotrowskiej Trampolinek w kosmosie.

 

Trampolinek w kosmosie

Mknie Trampolinek w kosmos rakietą,

żeby się z bliska przyjrzeć planetom.

Patrzy, jak krążą, krążą bez końca

po swych orbitach wokoło Słońca

i po kolei nazwy wymienia:

najpierw Merkury, Wenus i Ziemia,

Mars jest następny, za Marsem Jowisz

(wierzyć możecie Trampolinkowi)

i dalej Saturn, a za nim Uran,

wreszcie na końcu mamy Neptuna!

Mknie Trampolinek, goni komety

 

kosmos podziwia z okien rakiety.

Zapas paliwa ma jeszcze spory,

chętnie odwiedza więc gwiazdozbiory

i Niedźwiedzicom, Dużej i Małej,

zdjęcie za zdjęciem robi wspaniałe.

Kurs teraz nowy na Księżyc bierze

i już po chwili biega w kraterze,

a za nim łazik krok w krok się kręci,

bo na zabawę ma wielkie chęci.

Koniec zabawy, bo Ziemia wzywa!

Czy ta wyprawa była prawdziwa?

Urszula Piotrowska

 

Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza.

Dzieci odpowiadają na pytania, np.: Czym Trampolinek wybrał się w podróż? Czemu chciał się przyjrzeć? Po czym krążą planety? Dookoła czego krążą planety? Jakie planety widział Trampolinek?

Rodzic prezentuje dziecku dostępne w domu zbiory: książki, albumy, zdjęcia tematyczne –przedstawiające kosmos i planety.

  Zachęcam do wysłuchania znanej i lubianej piosenki o planetach 😉.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI

 

 

Rodzaj zajęć: zajęcia społeczno-przyrodnicze.

Temat: Jak segregujemy śmieci?

 

Pomoce: odpady i puste opakowania po produktach spożywczych, obrazki przedstawiające pojemniki, pudełka, klej, nożyczki, papier kolorowy.

 

„Co znajduje się w koszu?” – rozpoznawanie przedmiotów i tworzywa, z jakiego zostały wykonane. Rodzic przynosi plastikowy kosz. W środku znajdują się wrzucone przez niego wcześniej puste opakowania i odpady. Dzieci nazywają je i dotykają, oceniając strukturę, miękkość itp.

Przypomnienie nazw planet. Pogadanka na temat dbania o naszą planetę Ziemię. Dzieci podają propozycje, co można zrobić, aby śmieci było mniej.

Rodzic pokazuje obrazki przedstawiające pojemniki do segregacji śmieci, zwraca uwagę na ich kolory.  Uświadamia dziecku, że do każdego z nich należy wrzucać inne rodzaje odpadów (niebieski – papier; zielony – szkło; żółty – plastik).

 

Wspólne wykonanie pojemników. Rodzic pokazuje trzy pudełka (np. opakowania po butach). Dzieci obklejają każde z nich innym kolorem. Gotowe pudełka-pojemniki na śmieci zostają ułożone na dywanie. Klasyfikowanie przedmiotów i przydzielanie opisanych wcześniej odpadów do odpowiednich pojemników. Dzieci wrzucają śmieci, zwracając uwagę na właściwe przyporządkowanie (np.: niebieski – gazeta, kartka z zeszytu; zielony – szklana butelka; żółty – plastikowa butelka).

 

Wykonanie ćwiczenia w KP4 ( ćw.1, s. 8 )

 

Rodzaj zajęć: zajęcia techniczne.

Temat: Drugie życie odpadów.

 

Pomoce: symbol recyklingu, plastikowe butelki, nakrętki, pojemniki po mleku i jogurtach, gazety, puszki, niepotrzebne CD.

 

Przebieg zajęć:

 „Do czego znów użyć?” – rozmowa kierowana na temat recyklingu. Rodzic tłumaczy, że dzięki segregacji odpadów można ponownie coś z nich uzyskać.

Rodzic wykłada na środek odpady, takie jak: plastikowe butelki, nakrętki, pojemniki po mleku, jogurtach, gazety, puszki, CD itp. Zadaniem dzieci jest wykonanie z dostępnych materiałów zabawki według własnego pomysłu.

 

Wykonanie ćwiczeń w KP4 (ćw. 1, s. 6i ćw. 2, s. 7)

 

Zabawa matematyczna „Ile patyczków?”. Rodzic rozsypuje patyczki lub kredki. Dziecko układa z nich figurę geometryczną podaną przez rodzica, np.: trójkąt, kwadrat. Po ułożeniu dziecko przelicza wykorzystane patyczki.

 

Rodzaj zajęć: zajęcia społeczno-przyrodnicze.

Temat: Jak dbamy o środowisko?

 

Przebieg zajęć:

Wysłuchanie wiersza Iwony Rup Czy woda jest potrzebna?

 

Czy woda jest potrzebna?

Wiedzą o tym przedszkolaki:

woda bardzo jest potrzebna,

w życiu ludzi, także zwierząt

oraz roślin jest niezbędna.

Z wody robimy herbatki,

kompoty lub samą pijemy.

I często używamy,

gdy obiady gotujemy.

Dzięki wodzie swe ubrania

w pralce szybko wypierzemy.

Umyjemy też naczynia,

kiedy obiadek pyszny zjemy.

Woda służy też do mycia,

do pływania na basenie.

W życiu naszym jest niezbędna!

Bardzo sobie więc ją cenię.

Iwona Rup

 

„Co zrobić, by chronić środowisko?” – rozmowa kierowana na temat oszczędzania wody i energii, wspierana obrazkami tematycznymi.

 „Jak oszczędzam wodę i energię” – rodzic przypina na tablicy przygotowane wcześniej obrazki przedstawiające oszczędne i nieoszczędne używanie wody i prądu. Dziecko dokonuje wyboru, wskazując właściwy obrazek, np.:

– kąpiel pod prysznicem i kąpiel w wannie

– kubek do płukania zębów napełniony do połowy i kran z odkręconą wodą podczas mycia zębów

– nieużywana ładowarka wpięta do kontaktu i kontakt bez połączonych urządzeń.

 

 Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 2, s. 9) – odczytywanie informacji przedstawionych w formie rysunku, oznaczanie obrazków symbolami.

 

 Zabawa orientacyjno-porządkowa „Iskierki”. Dzieci-iskierki biegają po sali w różne strony, ukazując tor przepływu prądu. Na hasło: Przerwa w dostawie! zatrzymują się.

 

Rozwiązywanie zagadek tematycznych.

Płynie w kranie i w strumyku,

w morzu też jest jej bez liku. (woda)

 

Mniejszy lub większy, porośnięty drzewami.

W nim sarnę czy dzika spotkasz czasami. (las)

 

Na ścianie w gniazdku ma swe mieszkanie.

Płynie w przewodach, światło nam daje. (prąd)

 

Zabawa skoczna „W kubeczku”. Dzieci-krople wody przemieszczają się po sali, skacząc. rodzic układa koło z liny lub skakanki na środku. Na hasło: Do kubeczka! krople jak najszybciej wskakują do okręgu.

 

Praca plastyczna „Ja w lesie”. Rodzic przed rozpoczęciem pracy omawia z dzieckiem rolę, jaką pełni las i rosnące w nim drzewa. Następnie wspólnie przypominają zasady, jakich należy przestrzegać w lesie. Dzieci na chwilę zamykają oczy i wyobrażają sobie siebie w leśnym środowisku. Odwzorowują swoje wyobrażenia na kartce przy użyciu pasteli.

 

Zabawa gimnastyczna „Kolory”. Rodzic rysuje na 4 kartkach 4 serca, np.: zielone, czerwone, żółte i niebieskie. Dziecko wykonuje zadania np.: Noga prawa na czerwony. Noga lewa na niebieski. Zadanie ma na celu sprawdzenie zmysłu równowagi oraz utrwalenie stronności ciała.

 

Pomocne linki:

 

http://swiatprzedszkolanki.pl/?p=493

https://eduzabawy.com/nauka-pisania/cyfry/cyfra-8/

 

Pozdrawiam serdecznie

Katarzyna Kobus

 

 


 

Drodzy Rodzicie , kochane Misie.

Tematem przewodnim tego tygodnia będzie dzień i noc. Poznamy literkę „N”, rozwiniemy umiejętności dostrzegania rytmu i stałego następstwa dni i nocy, por roku oraz miesięcy.

06.04. – 09.04.2021

Dzień i noc

 

Cele:

– poznanie obrazu graficznego litery N

-usprawnienie mowy

– doskonalenie umiejętności analizy sylabowej wyrazów

– nabywanie umiejętności czytania poprzez składanie liter w sylaby w prostych wyrazach

– rozwijanie sprawności motorycznej

– kształtowanie kreatywnego myślenia

– rozwijanie zdolności manualnych

– usprawnianie dużej motoryki poprzez zabawę ruchową

– doskonalenie małej motoryki poprzez wycinanie elementów

– rozpoznawanie stałych następstw dnia i nocy

– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania

– doskonalenie mowy poprzez wypowiadanie się

– kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

– utrwalenie kolejności pór roku

– utrwalenie nazw miesięcy

– kształtowanie świadomości następstwa czasu

– rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych

 

Zabawa z obrazkami.

 

Rodzic pokazuje różne obrazki, dzieci wskazują te, których nazwy rozpoczynają się głoską n, np.:

noga, nos, okulary, aparat, nenufar, nici, obraz. Rodzic wyjaśnia nieznane dziecku pojęcia.

 „Sylabizuj ze mną” – dzielenie na sylaby wyrazów rozpoczynających się głoską n.

Zabawa rozwijająca kreatywne myślenie „Wymyśl to sam”. Rodzic podaje przykłady słów, w których głoskę n można usłyszeć na początku, na końcu lub w środku. Następnie dzieci kolejno podają słowa i mówią, w którym miejscu znajduje się wskazana głoska/litera.

 Ćwiczenie koordynacji „Po śladzie”. Układanie litery N ze wstążki lub sznurka; spacer po literze stopa przed stopą.

 Wykonanie ćwiczenia w KP3 (ćw. 1, s. 54) – kolorowanie lub wyklejanie szablonu litery, np. kawałkami bibuły, rysowanie litery palcem na kartce i w powietrzu.

 Odczytywanie prostych wyrazów z poznanych liter. Dzieci nazywają kolejne litery w wyrazie, próbując je poskładać w sylaby i podać cały wyraz, np.: NOS, NUTY, BALON, WANNA.

 Zabawa słowna. Rodzic podaje pierwszą sylabę słowa, a zadaniem dzieci jest dokończenie wyrazu, np.: no-ga, na-klejka, nu-rek.

„Ni, ne, na, no, nu” – wymowa sylab z kroczeniem po sali (wyraźnym tupaniem):

ni, ne – 2 kroki

ni, ne, na – 3 kroki

ni, ne, na, no – 4 kroki

ni, ne, na, no, nu – 5 kroków.

 

 Zabawa plastyczna „Paluszkowa litera”. Dziecko macza jeden palec w farbie i odbija go na kartce, tworząc kształt litery N.

 

Zajęcia plastyczne.

 

Pomoce: zdjęcie przedstawiające kwiat lilii wodnej, zielony papier techniczny, różowa bibuła, nożyczki, klej, żółta plastelina.

 

Przebieg zajęć:

 

  1. Rozwiązywanie zagadki wprowadzającej. Rodzic pokazuje dziecku zdjęcie przedstawiające kwiat.

 

Pięknie wygląda na tafli wody.

Słynie z niezwykłej swojej urody.

Ma duże liście, różowe płatki.

To kwiat naprawdę niezwykle rzadki. (nenufar, lilia wodna)

 

 

 Zabawa ruchowa „Nenufary na wodzie”. Dzieci-nenufary leżą na ziemi. Na hasło: Wiatr za pomocą rąk i nóg obracają się w koło.

 Praca plastyczna „Nenufary”. Dzieci wycinają duże szablony liści z zielonego bloku technicznego. Z różowej bibuły wycinają płatki i przyklejają je – jeden na drugi. Na środku kwiatu umieszczają kulkę z plasteliny w kolorze żółtym.

Nawlekanie koralików na grubą nitkę – usprawnianie małej motoryki.

 Zabawa konstrukcyjna „Wieża” – układanie klocków jeden na drugi.

Zabawa „Do mnie i do ciebie” – odbijanie baloników w parach (sprawdzanie sprawności wzrokowej podczas śledzenia toru lotu balona).

 Zabawa sensoryczno-grafomotoryczna „Literki”. Rodzic wsypuje do szklanego naczynia kaszę manną. Zadaniem dziecka jest rysowanie palcem po kaszy poznanych liter.

 

Zajęcia przyrodnicze.

Przebieg zajęć: Rozwiązywanie zagadek wprowadzających.

 

Żółte, okrągłe, wysoko na niebie.

Wysyła promienie do mnie i do ciebie. (słońce)

 

Bywa kulisty, bywa jak rożek.

Pojawia się nocą w srebrzystym kolorze. (księżyc)

 

Rozsypane po niebie nocą

w złocistym kolorze do nas migocą. (gwiazdy)

 

Wysłuchanie tekstu literackiego Doroty Gellner „Smok”.

 

Smok

Przyszedł sobie smok. Nazywał się MROK. Najpierw połknął wszystkie szkiełka, koraliki, świecidełka, pęknięte lusterko i pasek z klamerką. Potem w kuchni siadł, wszystkie blaski zjadł.

 Zlizał z filiżanek wzorki pozłacane i ze szklanek wszystkich kryształowe listki.

Wreszcie dłuuugim skokiem przeleciał nad blokiem.

Przeleciał nad blokiem, wypił światła z okien, tupnął smoczą nogą, świat omroczył mrokiem.

Dorota Gellner

 

Dzieci odpowiadają na pytania , np.: Co zrobił smok? Jak się nazywał? Jak myślisz, dlaczego właśnie tak się nazywał? Co smok zjadał? Co się stało na końcu?

 

 „O jakiej porze dnia?” – dzieci określają, kiedy wykonuje się pewne czynności – rano czy wieczorem. Podnoszą kartkę ze słońcem lub z księżycem (albo obie jednocześnie). Rodzic podaje zdania, np.:

 

Budzimy się.

Kładziemy się spać.

Myjemy zęby.

Jemy obiad.

 

 Wyjaśnienie następstwa dnia i nocy – zabawa z globusem i latarką „Kiedy jest noc?”. Rodzic prezentuje dzieciom globus. Tłumaczy, że jest to model kuli ziemskiej. Kawałkiem plasteliny zaznacza na nim miejsce, w którym się znajdujemy.

Latarka to słońce. Rodzic wyjaśnia, że po dniu zawsze przychodzi noc. Obraca globus, świecąc na niego nieruchomo latarką.

Dzieci zauważają, że gdy na jednej półkuli jest dzień, na drugiej panuje noc.

 

 

Przebieg zajęć:

 

 Rozmowa tematyczna: Kiedy śpimy? Czy wszyscy zasypiają nocą? Czy zwierzęta śpią tylko w nocy? Swobodne wypowiedzi dziecka na podany temat.

Wspólne ustalenie, które zwierzęta są aktywne w dzień (śpią w nocy), a które prowadzą nocny tryb życia (w dzień śpią):

– w nocy śpią np.: kura, krowa, wiewiórka

–  w dzień śpią np.: sowa, ćma, nietoperz, dzik.

Dzieci przyporządkowują obrazki ze zwierzętami do dwóch obręczy. W jednej znajdują się zwierzęta aktywne w dzień,

a w drugiej – aktywne nocą.

 

 Wykonanie ćwiczenia w KP3 (ćw. 1, s. 56) – rozwijanie logicznego myślenia i zdolności plastycznych poprzez rysowanie i kolorowanie obrazka przedstawiającego to samo, ale w różnych porach doby.

 

Proponuje wysłuchanie i naukę tradycyjnej kołysanki Siwa chmurka

 

Siwa chmurka

Małe dzieci mrużą już oczka.

Małym dzieciom znów chce się spać,

bo do okien zagląda nocka.

Będzie nam cicho śpiewać i grać.

Siwa chmurka po niebie płynie,

siwy ptaszek za oknem śpi.

Mały świerszczyk zasnął w kominie.

Zaśnij, dziecinko, zaśnij i ty.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0XyvgK3x8aM

 

Zabawa rozwijająca analizę i syntezę głoskową wyrazów „Co jest za szybą?”. Dzieci podchodzą z rodzicem do okna. Rodzic wymawia głoskę/literę. Dziecko stara się odnaleźć i wskazać coś, czego nazwa rozpoczyna się od podanej głoski/litery.

 

Ćwiczenie małej motoryki „Dziurki”.

 Rodzic wycina dziurkaczem dziurki w sztywnym papierze (bloku technicznym).

Dziecko otrzymują podziurkowaną kartkę i kawałki kolorowej włóczki. Przewleka włóczkę przez dziurki.

 Zabawa matematyczna „Kostki”. Dzieci rzucają kostką do gry, po wyrzuceniu określonej liczby oczek

wykonują zadanie, np.: Przynieś 5 kredek. Podskocz 3 razy. Podaj 2 nazwy zwierząt mieszkających w lesie.

 

Wysłuchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej Piesek i noc.

 

Piesek i noc

Jak wiadomo, po nocy przychodzi dzień, a kiedy przeminie dzień, nadchodzi noc. I tak było zawsze. Ale mały pluszowy

Piesek zażyczył sobie pewnego ranka, że chce nocy właśnie teraz. Takiej prawdziwej, z księżycem i gwiazdami!

– Hej hop! – zawołał rozbawiony Trampolinek. – Musisz poczekać, bo Ziemia nie może obracać się szybciej.

– Nie będę czekał, hau, hau – powtarzał Piesek. – Idę poszukać nocy.

I pomaszerował przed siebie. Zastanawiał się, kogo by tu zapytać o drogę.

Zawołał do promieni słonecznych:

– Promyki, promyki, gdzie jest noc?

Ale promyki nie słyszały, bo były bardzo zajęte. Musiały ogrzać i oświetlić mnóstwo miejsc. Jak to robiły każdego dnia.

Potem zapytał wiatru, ale wiatr pokręcił się, pokręcił, zaszumiał po swojemu, bo myślał, że piesek żartuje i pomknął

gdzieś daleko.

Piesek poszedł dalej. Nagle zobaczył stadko szpaków, które kąpało się w kałuży. Przez chwilę przyglądał się wesołej

zabawie, a potem zapytał:

– Szpaki, szpaczki, czy wiecie, gdzie jest noc?

– Nie wiemy, ale może sowa ci powie, bo ona bardzo lubi noc.

Pobiegł szczeniaczek do lasu, by odnaleźć drzewo, w którego dziupli mieszkała sowa.

– Sowo, sowo, czy wiesz, gdzie jest noc?

– Oczywiście, że wiem, hu, hu, hu – wymądrzała się sowa. – Na drugiej półkuli.

– Czy to daleko, hau, hau?

Sowa uśmiechnęła się do Pieska.

– Daleko, daleko. Lepiej wracaj do przedszkola, a noc sama cię odnajdzie.

– Ja pierwszy ją odnajdę! – upierał się Piesek. – Polecę do niej samolotem.

– Hu, hu, hu, jak sobie chcesz – wzruszyła sowa ramionami. – Tylko zanim dotrzesz na miejsce, to tam już będzie dzień.

– Idę się spakować i pożegnać z przyjaciółmi, hau, hau.

Pomerdał zadowolony ogonkiem i pobiegł do przedszkola. Po drodze spotkał prawdziwego psa Reksa, który kopał

dołek obok dołka. Reks zauważył pluszowego kuzynka i zaszczekał:

– Może byś mi pomógł znaleźć kość, którą gdzieś tu zakopałem? Póki jeszcze świeci słońce i wszystko widać.

Piesek ochoczo zabrał się do pracy i po chwili razem wykopali wielką starą kość. Potem znowu ją zakopali

i szczeniaczek pomaszerował do przedszkola.

A tymczasem wokoło zaczęło robić się szaro. Kiedy Piesek dotarł na przedszkolne podwórko, nastała noc. Taka, jakiej

szukał – z księżycem i gwiazdami. Przed drzwiami czekał na pieska Trampolinek.

– Trampolinku, Trampolinku, widzisz, jednak znalazłem noc, hau, hau i nie muszę nigdzie lecieć.

– Hej hop! – zawołał Trampolinek. – Bardzo się cieszę, choć zajęło ci to cały dzień.

Urszula Piotrowska

 

Rozmowy kierowane na temat treści utworu. Dzieci odpowiadają na pytania: Czego szukał Piesek? Kogo pytał o drogę? Jakie ptaki kąpały się w kałuży? Dlaczego sowa nie wierzyła, że Piesek odnajdzie noc? Jak długo Piesek szukał nocy?

 

Zajęcia przyrodniczo-plastyczne.

Pomoce: obrazki przedstawiające pory roku, kartki z nazwami pór roku, klocki, blok techniczny, nożyczki, kredki, flamastry, sztywny papier kolorowy, korki, pineski.

 

Rodzic rozkłada na dywanie obrazki przedstawiające pory roku. Obok ułożone są kartki z nazwami pór roku: WIOSNA, LATO, JESIEŃ, ZIMA. Dzieci z pomocą rodziców próbują je odczytać i dopasować do obrazków.

Rozwiązywanie zagadek dotyczących pór roku.

 

Tęsknimy za nią po długiej zimie,

czekamy, kiedy zimno minie.

Z nią przecież jest radości tyle!

Pierwsze kwiaty i motyle. (wiosna)

 

O tej porze roku mamy wakacje,

ciepłe dni i kwitnące akacje,

kolorowe kwiaty i złociste promienie,

które słońce zsyła nam na ziemię. (lato)

 

Kolorowe liście rozrzuca dokoła,

żołędzie i kasztany, które zabiorę do przedszkola. (jesień)

 

Przychodzi po jesieni. Bywa mroźna i sroga.

Śnieg zostawia w ogródkach, a szron na samochodach. (zima)

 

Rodzice wraz z dziećmi wymieniają nazwy miesięcy w kolejności. Rodzic po wymówieniu nazwy miesiąca stawia na środku klocek. Na koniec dzieci przeliczają, ile miesięcy ma cały rok.

 

 Praca plastyczna „Zegar pór roku”.

Dzieci wycinają koła z bloku technicznego. Z pomocą rodzica dzielą koło na 4 równe części. Każda ćwiartka jest odpowiednikiem jednej z pór roku. Zadaniem dzieci jest stworzenie obrazków nawiązujących

do: wiosny, lata, jesieni i zimy. Na środku rodzic przyczepia wskazówki ze sztywnego papieru kolorowego. Przytwierdza je pineską i korkiem.

 

Ćwiczenie usprawniające aparat mowy „Zegar” – dzieci poruszają językiem w prawo i w lewo.

Wykonanie sowy z Karty artysty (k. 25). Dzieci wypychają elementy z karty i naklejają je na kartkę w kolorze granatowym. Dorysowują gałąź i gwiazdy.

 

 

„Układamy gwiazdozbiory” – Rodzic jest architektem, który planuje rozkład gwiazd. Kieruje dzieckiem, mówiąc, ile kroków ma postawić, tak by znalazł się w odpowiednim miejscu, np.: 2 kroki do przodu i 2 w prawo.

 

Pozdrawiam serdecznie 

Katarzyna Kobus 

 

 

 


 

Drodzy Rodzicie , kochane Misie.

 

   Wielkimi krokami zbliżają się do nas Święta Wielkanocne. Przykro mi, że nie będziemy mogli wspólnie przeżywać przygotowań do Świąt, ale mam nadzieję, że przygotowane materiały będą inspiracją do wykonania świątecznych ozdób i zapoznania się ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.

 

Tematyka tygodnia 29.03 – 02.04.2021

 

WIELKANOC

 

CELE OGÓLNE:

– kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania dotyczącego przygotowań do Wielkanocy i wypowiadania się na jego temat;

– poznanie obrazu graficznego litery J

– rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów

– usprawnianie małej motoryki

– doskonalenie umiejętności manualnych

– zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi;

– kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

– wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych;

– doskonalenie sprawności manualnej podczas ozdabiania jaj

 

 

„Wielobarwna tęcza” – oglądanie obrazka przedstawiającego tęczę: przeliczanie łuków, nazywanie kolorów i odszukiwanie w domu przedmiotów o tych samych barwach.

 

Wysłuchanie wierszyka.

 

Jajko

Siedziała kura długo na grzędzie.

Siedziała i rozglądała się wszędzie.

Patrzyła w górę, w dół, na wszystkie boki,

obok niej również siedziały kwoki.

Tak się wierciła, tak się kręciła

i nawet wcale nie zauważyła,

kiedy to jajko w końcu zniosła.

– O! – zagdakała i się podniosła.

 

Krótkie omówienie wierszyka.

 

 „Wstążkowa litera” – chodzenie po wstążce ułożonej na podłodze w kształcie litery.

Prezentacja zapisu wyrazu JAJKO. Przeliczanie liter w wyrazie, wskazywanie litery J, nazywanie kolejnych liter. Dzielenie

wyrazu na litery/głoski i na sylaby.

„Rozsypanka literowa” – układanie prostych wyrazów zawierających literę J z rozsypanki poznanych liter, np.:

JA, JAJO, JAMA.

Kreślenie litery J palcem na plecach, na dywanie i w powietrzu.

      „Jakie J!” – układanie kształtu litery ze sznurka.

 

 

Zabawa matematyczno-sprawnościowa „Ile fasolek?”.

 

Dzieci przesypują nasiona fasoli z jednego pojemnika do drugiego za pomocą łyżki tak, aby:

–– w pierwszym pojemniku było więcej fasolek niż w drugim

–– w pierwszym pojemniku było mniej fasolek niż w drugim

–– w obu pojemnikach było po tyle samo fasolek.

 

 Wykonanie ćwiczeń w KP3 (ćw. 1, s. 50) – kolorowanie lub wyklejanie szablonu litery, np.         kawałkami bibuły, rysowanie litery palcem na kartce i w powietrzu.

 

Zagadki wielkanocne” – utrwalenie wiedzy o zwyczajach wielkanocnych.

– Usiadły na gałązce wierzby kotki, jak na obrazie. Są szare, puchate, pewnie już wiesz, że to… (bazie)

– Gdy skorupka jajka pęka, wychodzi z jajeczka. Wygląda wtedy jak mała, żółciutka kuleczka. (kurczak)

– Mogą zaszywać się w lesie lub skakać po łące. Mogą też być czekoladowe to … (zające)

– Wełniane ma trzewiczki, wełniane rękawiczki. (baranek)

 

Zabawa z woreczkami „Ode mnie do ciebie” – ćwiczenie chwytu. Dzieci przerzucają do rodzica nawzajem woreczki , piłeczki itp. Próbują je złapać.

 Zabawa pantomimiczna „Pieczemy ciasto”. Dzieci kolejno naśladują za rodzicem poszczególne etapy pieczenia ciasta: ugniatanie, dosypywanie składników, mieszanie, wałkowanie.

 

 

Zestaw ćwiczeń ruchowych.

– „Skaczące żabki” – dzieci ustawiają się na wyznaczonej linii i skaczą do końca sali, naśladując żabki. Po drodze, na hasło Rodzica: hop, wykonują pełny obrót dookoła własnej osi.

– „Jajko na łyżce” – Rodzic może to zadanie wykonać wspólnie z dzieckiem . Dziecko trzyma w rękach dużą łyżkę, a na niej ugotowane na twardo jajo. Jego zadaniem jest przejść do mamy/taty w taki sposób, aby nie zrzucić jajka z łyżki. Możemy w pokoju ustawić różne przeszkody, aby zabawa była trudniejsza. Następuje zamiana ról, teraz  Rodzic ma pokonać tor przeszkód z jajkiem na łyżce. Powodzenia 🙂

 

Doskonalenie umiejętności zaplatania warkoczów (np.: na długowłosej lalce, na mulinie/sznurkach).

 Wykonanie ćwiczenia w KP3 (ćw. 2, s. 51) – doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów, kolorowanie rysunków, sprawdzenie wiedzy przyrodniczej.

 

Ćwiczenie plastyczne „Niebo pełne gwiazd” – obrysowywanie i wycinanie gwiazdek po linii, przyklejanie ich na niebieskich kartkach.

 

Rozmowa na temat zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Omówienie zwyczajów.

Wysłuchanie wiersza Malowane jajka.

 

 

Malowane jajka

Leży na półce mały koszyczek,

a z niego wystaje kilka twarzyczek.

Każda, okrągła i zadowolona,

pięknymi barwami jest ozdobiona.

Pierwsza w krateczkę,

druga ma groszki,

u trzeciej – kwiaty,

u czwartej – prążki.

na piątej są gwiazdki,

na szóstej – drzewa,

a mnie ich widok tylko olśniewa.

I tak jak co roku, nie pójdą w kąt,

lecz będą życzyły: Wesołych Świąt!

 

Rozmowa kierowana na temat wiersza.

Jak wyglądały pisanki? Jakie miały wzory? Ile ich było? W jakie święta ozdabiamy

jajka? – swobodne wypowiedzi dzieci. Prezentacja obrazków przedstawiających różne rodzaje pisanek.

 

Wykonanie kartki świątecznej z wyprawki

Dzieci ozdabiają wnętrze kartki według własnych pomysłów, wykorzystując dowolne materiały;

 

Zabawa ćwicząca spostrzegawczość – „Gdzie ukryły się pisanki?”. Rodzic prosi dziecko o zamknięcie oczu. W tym czasie chowa pisanki (drewniane lub plastikowe). Dzieci otwierają oczy i starają się odszukać ukryte pisanki. Później następuje zmiana. Wygrywa osoba, która znajdzie ich najwięcej.

 

Rozmowa o zwyczajach wielkanocnych .

Rodzic opowiada, że wśród wielu polskich zwyczajów wielkanocnych, takich jak: robienie pisanek, palm wielkanocnych, Śmigus-Dyngus itp., jeszcze do niedawna, na wsi, w Poniedziałek Wielkanocny był zwyczaj chodzenia z kogutkiem wielkanocnym, zwanym inaczej kurkiem dyngusowym.

Chłopcy wozili po wsi koguta (kurka) w dwukołowym wózku, odwiedzając wszystkie domy. Na początku wykorzystywano żywego ptaka, potem zastąpiono go ulepionym z gliny, upieczonym z ciasta lub wyciętym z deski. Tradycyjnie wózek dyngusowy malowano na czerwono i zdobiono suszonymi źdźbłami zbóż, traw i kwiatami. Samego koguta

również ozdabiano wstążkami. Przypominać miał on o kogucie, który pianiem obwieścił zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Na wejście śpiewano różne piosenki.

 

Słuchanie i nauka piosenki Wieziemy tu kogucika

https://www.youtube.com/watch?v=F7t-VJGk2WI

 

Wieziemy tu kogucika

 

Wieziemy tu kogucika,

dajcie jajek do koszyka!

Dajcie, aby choć ze cztery,

a do tego ze trzy sery

dla kogucika!

(Kukuryku!)

 

Do was tutaj wstępujemy,

zdrowia, szczęścia winszujemy!

Dajcie też, co macie dodać,

co dobrego nie żałować

dla kogucika!

(Kukuryku!)

 

Oj, zieleni się, zieleni

młoda trawka tuż przy ziemi.

Kukuryku, kukuryku

i już pełno jest w koszyku

dla kogucika!

(Kukuryku!)

 

Zajęcia plastyczno-techniczne – „Wielkanocny kogucik”

 

Pomoce: jajka, zegar ze wskazówkami, barwniki do jajek, słoiki, kolorowe kartki, sztywny papier kolorowy, nożyczki, klej, zszywacz, piórka, czarny flamaster.

 

Przebieg:

  • Wspólne gotowanie jajek na twardo. Sprawdzanie na zegarze czasu gotowania (rodzic pokazuje miejsce, na które wskazówka musi przesunąć, aby uzyskać czas gotowania. Dzieci pilnują i mówią, kiedy to nastąpi).
  • Barwienie jajek i pozostawienie do wystygnięcia.
  • Wycinanie z kolorowych kartek pasków tej samej długości.
  • Wykonanie okrągłych podstawek na jajka ze sztywnego papieru kolorowego.
  • Doczepianie do jajek piórek (skrzydeł) koguta. Doklejanie wielobarwnego ogona z wyciętych pasków. Doczepianie wyciętego dzioba i grzebienia. Namalowanie oczu czarnym flamastrem.
  • Umieszczenie kogucików na przedszkolnym parapecie.

 

   Zachęcam Państwa do wykonania dowolnych prac plastycznych o tematyce świątecznej. Inspiracje z łatwością można znaleźć przeglądając strony internetowe. Z wielka radością zobaczyłabym prace plastyczne, pisanki wykonane przez dzieci 😊. Proszę o zdjęcie na mój numer tel. lub mail [email protected], prace z przyjemnością umieszczę na FB.

 

Zabawa matematyczna „Dwa koszyki”.

Rodzic ustawia na dywanie 2 koszyki-zbiory. Wkłada do każdego z nich pewną liczbę

dowolnych przedmiotów kojarzących się z Wielkanocą. Dzieci oceniają, gdzie jest więcej, a gdzie mniej. Dostrzegają, kiedy w dwóch koszykach jest tyle samo rzeczy.

 

 „Świąteczny rysunek”

 Dzieci rysują na kartkach zgodnie z poleceniem np.:

– baranek w prawym górnym rogu

– pisanka w lewym górnym rogu

– chlebek na środku.

 

Zachęcam do skorzystania z kart pracy o tematyce świątecznej. 

 http://swiatprzedszkolanki.pl/?p=8845

 

Z całego serca chciałabym złożyć Państwu i Dzieciom życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju,
oraz wiele pomyślności i sukcesów.

Katarzyna Kobus

 

 
Archiwum