Kadra pedagogiczna

NASZ ZESPÓŁ

Kadra pedagogiczna w naszym przedszkolu to zespół młodych, kreatywnych, wykwalifikowanych i troskliwych nauczycielek. Służą one pomocą i opieką wszystkim swoim podopiecznym. Mają duża wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej. Biorą aktywny udział w spotkaniach metodycznych, radach pedagogicznych, podnoszą swoje kwalifikacje na kursach i studiach podyplomowych.

Nauczycielki prowadząc zajęcia dydaktyczne przekazują dzieciom wiedzę niezbędną na dalszych etapach edukacji. Dostosowują metody i formy nauczania do wieku wychowanka oraz jego możliwości rozwojowych.

Wykorzystują najnowsze koncepcje pracy, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Co więcej, posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umożliwiające rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowań i talentów każdego dziecka w czasie prowadzonych zajęć dodatkowych.

KADRA PEDAGOGICZNA

gr. I „Motylki”wychowawca: mgr Oleszkiewicz Agnieszka,

 pomoc nauczyciela – mgr Malesa Anna,

pomoc nauczyciela- Emilia Sidor


– gr. II „Żabki”wychowawca: mgr Kobus ,

pomoc nauczyciela – mgr Ewelina Fidut


– gr. III „Biedronki”wychowawca: mgr Kostyła Elżbieta

pomoc nauczyciela- mgr Wałach Ewelina

– gr. IV „Pszczółki”wychowawca: mgr Żurman Marzena,

pomoc nauczyciela- mgr Włodek Joanna,


Nasza placówka objęta jest także fachową opieką logopedyczną. Stała współpraca z tymi specjalistami pozwala dostosować realizowany program do indywidualnych możliwości dziecka.