Kadra pedagogiczna

NASZ ZESPÓŁ

Kadra pedagogiczna w naszym przedszkolu to zespół młodych, kreatywnych, wykwalifikowanych i troskliwych nauczycielek. Służą one pomocą i opieką wszystkim swoim podopiecznym. Mają duża wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej. Biorą aktywny udział w spotkaniach metodycznych, radach pedagogicznych, podnoszą swoje kwalifikacje na kursach i studiach podyplomowych.

Nauczycielki prowadząc zajęcia dydaktyczne przekazują dzieciom wiedzę niezbędną na dalszych etapach edukacji. Dostosowują metody i formy nauczania do wieku wychowanka oraz jego możliwości rozwojowych.

Wykorzystują najnowsze koncepcje pracy, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Co więcej, posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umożliwiające rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowań i talentów każdego dziecka w czasie prowadzonych zajęć dodatkowych.

KADRA PEDAGOGICZNA

– gr. II „Biedronki”wychowawca: mgr Elżbieta Kostyła,

asystent nauczyciela – mgr Magdalena Mazurek


gr. III „Pszczółki”wychowawca: mgr Marzena Żurman

asystent nauczyciela- mgr Katarzyna Wierzchoń,


gr. IV „Jagódki”wychowawca: mgr Agnieszka Wójcicka,

asystent nauczyciela- mgr Marta Wołyńczuk,


gr. I „Misie”wychowawca: mgr Katarzyna Kobus,

asystent nauczyciela – mgr Anna Malesa,

asystent nauczyciela – mgr Ewelina Fidut,


Nasza placówka objęta jest także fachową opieką logopedyczną. Stała współpraca z tymi specjalistami pozwala dostosować realizowany program do indywidualnych możliwości dziecka.