Cennik

CENNIK NA ROK PRZEDSZKOLNY 2023/2024

Czesne za każdy miesiąc od IX 2023 r. do VI 2024 r. 300 (trzysta złotych).

Czesne dla rodzeństwa od IX 2023 r. do VI 2024 r. 250 ( dwieście pięćdziesiąt złotych).

Czesne dla dzieci poniżej 2,5 roku wynosi 400 (czterysta złotych).

W przypadku nieobecności dziecka dłuższej niż 13 dni roboczych w miesiącu (w jednym ciągu powyżej 13 dni roboczych z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) czesne wynosi 200.

Natomiast w przypadku nieobecności dziecka przez cały miesiąc czesne wynosi  100.

Dzienna stawka żywieniowa w roku przedszkolnym 2023/2024 wynosi 12 zł.

Wyprawka na rok przedszkolny –150 za semestr.

Wyżej wymienione odpłatności nie obejmują książek do przedszkola oraz składki za ubezpieczenie dziecka przez okres świadczenia usług.

 

NUMER KONTA:

BANK PKO BP SA o/Lubartów 08-1020-3206-0000-8602-0089-0103

 

Termin płatności do 10 dnia każdego miesiąca przelewem lub osobiście w przedszkolu.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Karta zgłoszenia Dziecka .PDF

 

 

OPŁATA OBEJMUJE UDZIAŁ W NASTĘPUJĄCYCH ZAJĘCIACH:

 

1. Język angielski dla każdej grupy wiekowej.

2. Codzienne zajęcia muzyczno-rytmiczne.

3. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

4. Zajęcia plastyczne z wychowawcą.

5. Grupowe zajęcia teatralne (przygotowanie uroczystości i przedstawień okazjonalnych dla rodziców).

6. Ćwiczenia ortofoniczne i profilaktyka logopedyczna (gimnastyka aparatu mowy).

7. Ruch to zdrowie – gimnastyka poranna i zabawy ruchowe.

8. Gimnastyka korekcyjna – prowadzona przez nauczyciela z odpowiednimi uprawnieniami.

9. Zajęcia z logopedą mające na celu zdiagnozowanie dziecka, jak i pracę indywidualną.

10. Goście specjalni.

11. Imprezy okolicznościowe, teatrzyki, koncerty.

12. Urodziny przedszkolaków.