Cennik

CENNIK NA ROK PRZEDSZKOLNY 2024/2025

Czesne za każdy miesiąc od IX 2024 r. do VI 2025 r. 350 (trzysta pięćdziesiąt złotych).

Czesne dla rodzeństwa od IX 2024 r. do VI 2025 r. 300 (trzysta złotych).

Czesne dla dzieci poniżej 2,5 roku wynosi 450 (czterysta pięćdziesiąt złotych).

W przypadku nieobecności dziecka dłuższej niż 13 dni roboczych w miesiącu (w jednym ciągu powyżej 13 dni roboczych z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) czesne wynosi 250.

Natomiast w przypadku nieobecności dziecka przez cały miesiąc czesne wynosi  100.

Dzienna stawka żywieniowa w roku przedszkolnym 2024/2025 wynosi 15 zł.

Wyprawka na rok przedszkolny –150 za semestr.

Wyżej wymienione odpłatności nie obejmują książek do przedszkola oraz składki za ubezpieczenie dziecka przez okres świadczenia usług.

 

NUMER KONTA:

BANK PKO BP SA o/Lubartów 08-1020-3206-0000-8602-0089-0103

 

Termin płatności do 10 dnia każdego miesiąca przelewem lub osobiście w przedszkolu.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Karta zgłoszenia Dziecka .PDF

 

 

OPŁATA OBEJMUJE UDZIAŁ W NASTĘPUJĄCYCH ZAJĘCIACH:

 

1. Język angielski dla każdej grupy wiekowej.

2. Codzienne zajęcia muzyczno-rytmiczne.

3. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

4. Zajęcia plastyczne z wychowawcą.

5. Grupowe zajęcia teatralne (przygotowanie uroczystości i przedstawień okazjonalnych dla rodziców).

6. Ćwiczenia ortofoniczne i profilaktyka logopedyczna (gimnastyka aparatu mowy).

7. Ruch to zdrowie – gimnastyka poranna i zabawy ruchowe.

8. Gimnastyka korekcyjna – prowadzona przez nauczyciela z odpowiednimi uprawnieniami.

9. Zajęcia z logopedą mające na celu zdiagnozowanie dziecka, jak i pracę indywidualną.

10. Goście specjalni.

11. Imprezy okolicznościowe, teatrzyki, koncerty.

12. Urodziny przedszkolaków.