Cennik

CENNIK NA ROK PRZEDSZKOLNY 2018/2019

Czesne za każdy miesiąc od IX 2018 r. do VI 2019 r. 270 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych).

Czesne dla rodzeństwa od IX 2018 r. do VI 2019 r. 220 zł ( dwieście dwadzieścia złotych).

Czesne dla dzieci poniżej 2,5 roku wynosi 370 zł (trzysta siedemdziesiąt złotych).

W przypadku nieobecności dziecka dłuższej niż 10 dni roboczych w miesiącu (w jednym ciągu powyżej 10 dni roboczych z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) czesne wynosi 170 zł.

Natomiast w przypadku nieobecności dziecka przez cały miesiąc czesne wynosi 100 zł.

Dzienna stawka żywieniowa w roku przedszkolnym 2018/2019 wynosi 6 zł.

Wyprawka na rok przedszkolny –2x 50 zł.

Wyżej wymienione odpłatności nie obejmują książek do przedszkola oraz składki za ubezpieczenie dziecka przez okres świadczenia usług.

 

NUMER KONTA:

BANK PKO BP SA o/Lubartów 08-1020-3206-0000-8602-0089-0103

 

Termin płatności do 10 dnia każdego miesiąca przelewem lub osobiście w przedszkolu.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Karta zgłoszenia Dziecka .PDF

Karta zgłoszenia Dziecka .DOC

 

OPŁATA OBEJMUJE UDZIAŁ W NASTĘPUJĄCYCH ZAJĘCIACH:

 

1. Język angielski dla każdej grupy wiekowej.

2. Codzienne zajęcia muzyczno-rytmiczne prowadzone przez nauczyciela rytmiki.

3. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

4. Zajęcia plastyczne z wychowawcą.

5. Grupowe zajęcia teatralne (przygotowanie uroczystości i przedstawień okazjonalnych dla rodziców).

6. Ćwiczenia ortofoniczne i profilaktyka logopedyczna (gimnastyka aparatu mowy).

7. Ruch to zdrowie – gimnastyka poranna i zabawy ruchowe.

8. Gimnastyka korekcyjna – prowadzona przez nauczyciela z odpowiednimi uprawnieniami.

9. Zajęcia z logopedą i psychologiem mające na celu zdiagnozowanie dziecka.

10. Goście specjalni.

11. Imprezy okolicznościowe, teatrzyki, koncerty.

12. Urodziny przedszkolaków.