Programy i projekty realizowane w naszym przedszkolu

  

 

 

PROGRAMY   REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

 „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”

W LUBARTOWIEW ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

1.”Program wychowania przedszkolnego”wiodący program wychowania przedszkolnego,pod red. Jolanty Wasilewskiej – zgodny z nową podstawą programową. Wydawnictwo Szkolne   i Pedagogiczne WSiP, Warszawa 2021;ISBN 978-83-02-20209-4

2.„Dziecięca matematyka  program edukacji matematycznej,pod. Red.E.Gruszczyk -Kolczyńskiej.Wyd.WSiP, Warszawa .

3.”Nazywanie świata-odimienna metoda nauki czytania”-program odimiennej metody nauki czytania, pod red.I.Majchrzak.Wyd.MAC.

4.”Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu”program do nauki j.angielskiego w przedszkolu,pod red.M.Appel,J.Zarańskiej,

E.Piotrowskiej;Wyd.Macmillan  2017.

5.”Kochamy  dobrego Boga”-program do nauki religii w przedszkolu do podręcznika „Jezus moim przyjacielem”,pod red.Ks.M.Zająca.

 

 DODATKOWE PROJEKTY EDUKACYJNE, PROGRAMY,INNOWACJE

REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU W 2022/2023R.

  1.„W 80 dni dookoła świata” – innowacyjny projekt całoroczny, realizowany we wszystkich grupach wiekowych, którego celem jest pragnienie wzbudzenia w dziecku chęci poznawania różnorodności krajów na różnych kontynentach, poznawania zabytków i ich historii, kształtowania społecznych postaw dziecka, wyrabianie umiejętności samodzielnego dochodzenia do wiedzy.

   2.„Eko kulturalne przedszkole”projekt edukacyjny, realizowany pod patronatem czasopisma „Bliżej Przedszkola”– zmierzający do podjęcia  konkretnych działań ekologicznych w naszej placówce, jak i do promowania ekokultury wśród przedszkolaków –  projekt całoroczny, realizowany we wszystkich grupach wiekowych                                                                                                                                                                       

 3.”Mały Miś w świecie wielkiej  literatury”projekt edukacyjny-całoroczny, pod patronatem czasopisma„Bliżej Przedszkola ” – realizowany w gr.”Jagódki”                                                                                                                                        

 4.”Adaptacyjne Vademecum”projekt edukacyjny-całoroczny – realizowany w gr.”Żabki”.

 5.”Magiczna moc bajek”–  projekt edukacyjny-całoroczny, pod patronatem czasopisma„Bliżej Przedszkola ” – realizowany w gr.”Biedronki”.

 6.”Zdrowo i sportowo”-  projekt edukacyjny-całoroczny, pod patronatem czasopisma„Bliżej Przedszkola ” – realizowany w gr.”Pszczółek”

 

 

 7.”Czyste powietrze wokół nas”program edukacji zdrowotnej,realizowany pod patronatem Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.( realizowany w grupie dzieci 5i6-letnich).

 8.”Cała Polska czyta dzieciom„- ogólnopolski program związany z promocją czytelnictwarealizowany we wszystkich grupach wiekowych.

9.”Kubusiowi przyjaciele natury”– ogółnopolski program ekologiczny- realizowany pod patronatem Firmy „Tymbark”i „Kubuś” – realizowany we wszystkich grupach wiekowych.

10.”Sanford Harmony”- program wspierający rozwój społeczno-emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym.

 

 

 

OPIS PROJEKTÓW I PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH

REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

 

„W 80 DNI DOOKOŁA ŚWIATA”

 

 

image

 

To całoroczny projekt edukacyjny realizowany we wszystkich grupach wielowych. Jego celem jest rozwijanie u dzieci kreatywności, wyobraźni, nowych zainteresowań, umiejętności oraz wdrażanie do pozytywnych zachowań społecznych.

Podczas poszczególnych zajęć dzieci „podróżują w wyobraźni”na nieznane lądy, gdzie poznają nie tylko ludzi tam mieszkających, ale także ich kulturę, zwyczaje, historię, tradycję ,język, krajobraz, roślinność itp.

Uczą się w ten sposób szanować odmienność kulturową mieszkańców terenów, które poznają.Każde zajęcia różnią się tematyką i sposobem pracy, ale wszystkie są tak skonstruowane, aby pobudzić w dzieciach chęć kreatywnego myślenia i działania, a także zapewnić im  miłą i niezapomnianą zabawę.Dzieci więc będą podróżowały i poznawały: Europę, Afrykę, Azję, Antarktydę, Amerykę Północną i Południową, Australię.

 

 

                             „ADAPTACYJNE  VADEMECUM”

image

 

        Prawie dla każdego dziecka pierwsze dni pobytu w przedszkolu są okresem bardzo trudnym. Rozłąka z rodzicami powoduje duże zagrożenie poczucia bezpieczeństwa u dziecka. Jest to niewątpliwie sytuacja budząca silne emocje.

 

  Dlatego panie z  grupy „Żabki” przygotowały projekt edukacyjny, ułatwiający najmłodszym dzieciom adaptację do warunków przedszkolnych.

 

 

 CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

  Zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa w środowisku przedszkolnym, wspomaganie go w procesie przystosowania do życia przedszkolnego.

  Zminimalizowanie negatywnych przeżyć dziecka związanych z rozstawaniem z najbliższymi.

  Wyrobienie u rodziców świadomości prawa i obowiązku aktywnego kreowania sytuacji wychowawczo-edukacyjnych we współpracy z personelem przedszkola, przygotowanie ich do udzielania dziecku wsparcia psychicznego i pomocy w procesie przystosowania oraz obniżenie lęku rodziców, związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę personelowi przedszkola.

 

 

 

„MAGICZNA  MOC   BAJEK”