INFORMACJA

W związku z sytuacją epidemiczną nie organizujemy półrocznego zebrania Rodziców w naszym przedszkolu w dotychczasowej formie. Zainteresowanych Rodziców dzieci z grup: Pszczółki, Jagódki, Misie

prosimy o indywidualny kontakt z Wychowawcami.

Organizujemy natomiast indywidualne konsultacje z Wychowawcą grupy Biedronki- Panią Elżbietą Kostyłą, w celu omówienia postępów dzieci przygotowujących się do nauki w szkole.

Konsultacje dla Rodziców z grupy Biedronki:

czwartek- 28 stycznia

( zainteresowane osoby prosimy o wpisanie się na  listę umieszczoną w przedsionku przedszkola)

Prosimy o określenie swojej obecności do 27.01.2020