Działając w oparciu o § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji     Narodowej i Sportu z dnia 31   grudnia 2002 r.   w   sprawie    bezpieczeństwa   i    higieny   w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami), mając na względzie rekomendację Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11 marca 2020 r.,   w związku   z   zagrożeniem   zarażenia   koronawirusem,  zawieszam zajęcia  w Akademii Przedszkolaka Przedszkolu Prywatnym w Lubartowie

z dniem 12.03.2020r( czwartek)

Decyzją Premiera M. Morawieckiego z dnia 11.03.2020r. z urzędu zawieszono zajęcia we wszystkich placówkach oświatowych na okres 2 tygodni.

 O dalszych działaniach będę informować Państwa poprzez stronę przedszkola.

Dyrektor

Beata Matuszak