W dniu 4 grudnia (piątek)

        do wszystkich grzecznych dzieci

              z naszego przedszkola

           przybędzie z prezentami

                         św. Mikołaj


Ostatnie wydarzenia w Akademii 2010/2020

Wrzesień był wypełniony wspaniałymi zajęciami, które przygotowały nasze niezastąpione Panie. Przedszkolaki poznawały dary jesieni, rozmawiały o swoich rodzinach, uczyły się okazywać uczucia, szukały jesieni w naszym ogrodzie, poznawały literki obchodziły Dzień Chłopaka i mile spędzały czas wśród kolegów. Ponadto dzieci uczestniczyły w  takich wydarzeniach jak: Święto Pieczonego Ziemniaka, Sprzątanie Świata, spotkanie z Policjantem, udział w Ogólnopolskim Projekcie-Ma ojczyzna jest mi Bliska (Lubelszczyzna).

Zamieszczamy poniżej galerię zdjęć z tych wydarzeń. Zapraszamy też na przedszkolnego Facebooka.

Czytaj dalej »

Szanowni Rodzice. Informujemy, że dysponujemy jeszcze dwoma wolnymi miejscami w grupie 3- latków. Chętnych zapraszamy do kontaktu z Dyrekcją przedszkola.

Drodzy Rodzice!

Już  1 września rozpoczynamy nowy rok przedszkolny. Dzieci po wakacjach będą mogły spotkać swoje Panie oraz koleżanki i kolegów, za którymi na pewno bardzo się stęsknili.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze przedszkolaki i ich rodzice czuli się bezpiecznie w czasie pobytu w przedszkolu. Stworzyliśmy procedury, które mają chronić podopiecznych Akademii. Najważniejsze zamieszczamy poniżej, natomiast szczegółowych informacji udzielą Państwu Wychowawcy grup w czasie

ZEBRANIA ORGANIZACYJNEGO ROZPOCZYNAJĄCEGO

NOWY ROK PRZEDSZKOLNY

2 WRZEŚNIA O GODZ. 16.30

( dotyczy grupy: Misie, Jagódki, Biedronki)

Podstawowe procedury:

Przyprowadzanie dzieci do placówki:

Obowiązuje bezwzględny nakaz posiadania maseczki i dezynfekcji rąk.

1) Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko

z dzieckiem, mającym pozostać w placówce. (Zaleca się, aby ta osoba, która przyprowadziła również odebrała dziecko).

2) Rodzic zgłasza swoje przybycie z dzieckiem do placówki przez domofon, przechodzi do szatni, gdzie oczekuje na pracownika placówki. Nauczyciel lub asystent nauczyciela przychodzi do szatni w celu odebrania dziecka od rodzica.

3) Pracownik przedszkola również w szatni w obecności rodzica dokonuje pomiaru temperatury dziecku.

4) Następnie odbiera dziecko od rodzica i przeprowadza na salę.

Odbieranie dzieci z przedszkola:

1) Rodzic bezwzględnie dezynfekuje ręce wchodząc do placówki, posiada założoną na twarz maseczkę i zgłasza swoje przybycie przez domofon.

2) Pracownik odprowadza dziecko do szatni, gdzie oczekuje rodzic.

 

ROK SZKOLNY 2020/2021 PRZEBIEGA W NASZYM PRZEDSZKOLU, ZGODNIE Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA, POD HASŁEM:

„JESTEM POLAKIEM-PRZEDSZKOLAKIEM”

Dziecko jest istotą ciekawą świata.Dzięki potrzebom poznawczym i dziecięcej badawczości wzrasta w świat społeczny i przyrodniczy naturalnie i z wielkim zainteresowaniem.Zadaniem przedszkola i nauczyciela jest kształtowanie świadomego stosunku dziecka do środowiska przyrodniczego, rozbudzenie zainteresowań krajoznawczo-podróżniczych, miłości i szacunku do różnych form życia, właściwych i aktywnych postaw do przyrody i jej ochrony, a jednocześnie aktywnego rozwoju społecznego poprzez wspólny udział w wielu wyprawach.

W ramach naszego tematu rocznego proponujemy naszym przedszkolakom połączenie edukacji przyrodniczej, geograficznej, społecznej i twórczości artystycznej (plastycznej i technicznej). Pragniemy, aby dzieci nauczyły się budować wiedzę o otaczającym je świecie społecznym,przyrodniczym i technicznym oraz rozwijały umiejętność prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, aby kształtowały poczucie przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) i postawy patriotycznej oraz budowały system wartości, w którym lepiej będą orientowały się, co jest dobre, a co złe.

Przez najbliższe miesiące wcielimy się w role reporterów, wyruszymy w wirtualną podróż w Polskę, by odkryć nieznane piękno naszego kraju. Odwiedzimy najciekawsze regiony geograficzne, a w nich różne miejscowości – te większe i mniejsze.Poznamy walory środowiska przyrodniczego oraz walory kulturowe wybranego regionu geograficznego Polski,poznamy nazwy obszarów i obiektów chronionych, a także najciekawsze zabytki i muzea znajdujące się w wybranym regionie geograficznym Polski.Podpatrzymy jakie imprezy kulturalne, zwyczaje i tradycje są charakterystyczne dla danego terenu.

Pragniemy, aby nasze dzieci poprzez taką formę poznawania świata nauczyły się następujących postaw:planowania własnego działania i organizowania współpracy z innymi,

kształcenia umiejętności pracy w zespole,rozwijania wyobraźni i twórczego myślenia,

rozwijania wrażliwości na piękno i niepowtarzalność wybranych regionów Polski,

pogłębiania poczucia wspólnoty narodowej,wzbudzania szacunku do polskich tradycji oraz rozwijania poczucia odpowiedzialności za dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe naszego kraju.

Temat roczny-„Jestem Polakiem-Przedszkolakiem” realizowany będzie we wszystkich grupach wiekowych, z uwzględnieniem możliwości i umiejętności dzieci.

W ramach projektu dzieci będą zdobywały informacje dotyczące poszczególnych regionów Polski, ale będą także rozwijały swoją kreatywność i wyobraźnię poprzez wykonywanie licznych prac plastycznych, zabawy przy muzyce oraz wycieczki podróżnicze palcem po mapie i globusie, zajęcia pokazowe, projekcie interesujących filmów.

Założone i zrealizowane cele- zaciekawienie dziecka otaczającą go rzeczywistością przyniesie spodziewane efekty, bo wierzymy ,że dzięki temu dziecko stanie się „głodne” przygód i ciekawe świata.