ROK SZKOLNY 2020/2021 PRZEBIEGA W NASZYM PRZEDSZKOLU, ZGODNIE Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA, POD HASŁEM:

„JESTEM POLAKIEM-PRZEDSZKOLAKIEM”

Dziecko jest istotą ciekawą świata.Dzięki potrzebom poznawczym i dziecięcej badawczości wzrasta w świat społeczny i przyrodniczy naturalnie i z wielkim zainteresowaniem.Zadaniem przedszkola i nauczyciela jest kształtowanie świadomego stosunku dziecka do środowiska przyrodniczego, rozbudzenie zainteresowań krajoznawczo-podróżniczych, miłości i szacunku do różnych form życia, właściwych i aktywnych postaw do przyrody i jej ochrony, a jednocześnie aktywnego rozwoju społecznego poprzez wspólny udział w wielu wyprawach.

W ramach naszego tematu rocznego proponujemy naszym przedszkolakom połączenie edukacji przyrodniczej, geograficznej, społecznej i twórczości artystycznej (plastycznej i technicznej). Pragniemy, aby dzieci nauczyły się budować wiedzę o otaczającym je świecie społecznym,przyrodniczym i technicznym oraz rozwijały umiejętność prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, aby kształtowały poczucie przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) i postawy patriotycznej oraz budowały system wartości, w którym lepiej będą orientowały się, co jest dobre, a co złe.

Przez najbliższe miesiące wcielimy się w role reporterów, wyruszymy w wirtualną podróż w Polskę, by odkryć nieznane piękno naszego kraju. Odwiedzimy najciekawsze regiony geograficzne, a w nich różne miejscowości – te większe i mniejsze.Poznamy walory środowiska przyrodniczego oraz walory kulturowe wybranego regionu geograficznego Polski,poznamy nazwy obszarów i obiektów chronionych, a także najciekawsze zabytki i muzea znajdujące się w wybranym regionie geograficznym Polski.Podpatrzymy jakie imprezy kulturalne, zwyczaje i tradycje są charakterystyczne dla danego terenu.

Pragniemy, aby nasze dzieci poprzez taką formę poznawania świata nauczyły się następujących postaw:planowania własnego działania i organizowania współpracy z innymi,

kształcenia umiejętności pracy w zespole,rozwijania wyobraźni i twórczego myślenia,

rozwijania wrażliwości na piękno i niepowtarzalność wybranych regionów Polski,

pogłębiania poczucia wspólnoty narodowej,wzbudzania szacunku do polskich tradycji oraz rozwijania poczucia odpowiedzialności za dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe naszego kraju.

Temat roczny-„Jestem Polakiem-Przedszkolakiem” realizowany będzie we wszystkich grupach wiekowych, z uwzględnieniem możliwości i umiejętności dzieci.

W ramach projektu dzieci będą zdobywały informacje dotyczące poszczególnych regionów Polski, ale będą także rozwijały swoją kreatywność i wyobraźnię poprzez wykonywanie licznych prac plastycznych, zabawy przy muzyce oraz wycieczki podróżnicze palcem po mapie i globusie, zajęcia pokazowe, projekcie interesujących filmów.

Założone i zrealizowane cele- zaciekawienie dziecka otaczającą go rzeczywistością przyniesie spodziewane efekty, bo wierzymy ,że dzięki temu dziecko stanie się „głodne” przygód i ciekawe świata.

Wszystkim wychowankom, ich rodzicom

i opiekunom życzymy wspaniałych, pogodnych i roześmianych wakacji.

Niech ten letni czas będzie pełen niezapomnianych wrażeń i chwil.

Dyrekcja i Pracownicy

Akademii Przedszkolaka

Udostępniamy galerie zdjęć z prowadzonych zajęć, wydarzeń i uroczystości z podziałem na grupy w roku przedszkolnym 2019/2020. Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości można pobrać na urządzenie zewnętrze korzystając z poniższych linków:

 

Pszczółki

https://a-przedszkolaka.pl/pszczolki2020

Biedronki

https://a-przedszkolaka.pl/biedronki2020

Jagódki

https://a-przedszkolaka.pl/jagodki2020

Misie

https://a-przedszkolaka.pl/misie2020

 

Jak pobrać zdjęcia? Wystarczy zaznaczyć wybrane galerie oraz kliknąć link „Pobierz” w lewym górnym rogu strony tak jak na poniższym zrzucie ekranu:

 

Jak pobrać zdjęcia

Czytaj dalej »

W dniach 11-14.06.2020 przedszkole nieczynne.

Planowana przerwa wakacyjna

03.08.2020-16.08.2020

W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną nie możemy zorganizować uroczystego zakończenia roku, jakie Akademia Przedszkolaka przygotowywała w ubiegłych latach. Dlatego, dzieci które uczęszczają do przedszkola otrzymają dyplomy zakończenia roku przedszkolnego 2019/2020 w czasie pobytu na zajęciach w dniu 30 czerwca 2020r.

Przedszkolaki, które nie uczęszczają do przedszkola będą mogły odebrać dyplomy w późniejszym terminie.

Natomiast

ZAKOŃCZENIE ROKU

GRUPY PSZCZÓŁKI

odbędzie się w ogrodzie przedszkolnym

w dniu 25.06.2020 o godz. 15.15.

Prosimy o zachowanie środków ostrożności obowiązujących w miejscach publicznych.