Rozpoczynamy rekrutację na nowy rok przedszkolny 2020/21.

Wszystkich chętnych zapraszamy do zgłaszania dzieci w biurze placówki. Przy zapisie dziecka należy złożyć kartę zapisu do przedszkola (dostępna w zakładce „Do Pobrania”)  oraz zadatek w kwocie 200 zł (odliczany od czesnego w miesiącu wrześniu).

O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.