INFORMACJA! Rekrutację na rok przedszkolny 2014-2015 rozpoczynamy od 17 marca 2014r. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń. Przy zapisie dziecka pobieramy 100 zł zaliczkę.

ZAPRASZAMY