W związku z otwarciem przedszkola od 11.05.2020r. w godz. 7.00-16.00
poniżej zamieszczamy procedury dotyczące bezpieczeństwa
i higieny obowiązujące w przedszkolu.

Procedury bezpieczeństwa w Akademii Przedszkolaka- Przedszkolu Prywatnym w Lubartowie
w okresie pandemii Covid-19 – pobierz plik 

Deklaracja oraz oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych – pobierz plik